Alzheimer avisen
 

Møde med Folketingets Socialudvalg

 

Christiansborg Slot / Folketinget

 11. december 2012

Skrevet af: Torben Olsen/Ulla Thomsen

Fotos: Folketingets hjemmeside

 

Redaktionens møde
med Folketingets Socialudvalg


Den 29. november 2012 sendte Alzheimer-avisens redaktion et brev (via mail) til Folketingets Socialudvalg, med ønsket om at blive inviteret til et møde først i det nye år (2013), for at videregive vore tanker om forslag til, hvordan vi bedst kan støttes til at leve længst muligt i vores eget liv sammen med familien.

 

I brevet præsenterer vi også netavisen, redaktionens medlemmer, vores arbejde i redaktionen, samt lidt om baggrunden for vore spørgsmål til udvalget.

 

Få dage efter modtog vi en invitation til at møde udvalget allerede her midt i december. Men da redaktionens medlemmer har mange ”bolde i luften”, og den tilstundende jul også lægger beslag på manges kræfter, håber vi, at mødet kan udsættes til først i det nye år.

 

Kort før jul modtog redaktionen så en invitation til foretræde i Folketingets Socialudvalg, torsdag den 10. januar 2013.

Sønderjyllandsværelset

Så nu planlægges en 2-dages tur til København, hvor vi også skal i teatret.
Vi skal se forestillingen "I al stilhed" på Hippodromen med skuespilleren Sonja Oppenhagen.
Stykket handler om en 70-årig kvinde, der får en demenssygdom.


"I al stilhed" med bl.a Sonja Oppenhagen

Men herunder kan du læse de tanker/spørgsmål som vi har sendt til udvalget.

 Tanker og overvejelser fra redaktions-
medlemmerne i www.alzheimer-avisen.dk

 • Det er vigtigt at vi står frem og er åben og ærlig om ens sygdom og de behov man har for hjælp og aktivitet - især når vi har fået diagnosen i en ung eller aktiv alder. Men ikke alle kommuner har tilbud til yngre, der har demens.
 • Tilbud til demensramte og pårørende skal tage udgangspunkt i rehabiliterings- og recovery tanken – være fleksible og ud fra de konkrete behov den enkelt demensramte familie har - og ikke i de kommunale standarder.
 • Vi er ikke et problem, det er de problemer vi har, der er der er problemet.
 • Vi ønsker et veluddannet personale. Kommunerne skal opkvalificere deres personale, med relevante kurser og støtte, så de er klædt ordentligt på til at støtte os, der har demens. Det er vigtigt at personalet er interesseret i at arbejde sammen med os og at de har fagligheden i orden.
 • Det er vigtigt at vi får støtte individuelt i forhold til vores funktionstab og ikke diagnosen. Det er godt at få hjælp i hverdagen fx fra en kommunalt ansat støtteperson (§ 85 i Serviceloven) nogle - eller mange - timer om ugen.
 • Der skal være flere tilbud om aktiviteter målrettet til os der er yngre og har tidligt demens - både i form af træning og socialt samvær med andre i samme situation som en selv.
 • Der er behov for ledsageordning og mulighed for kørselsordning, da mange af os med demens ikke må køre bil længere og har det svært med den offentlige transport.
 • Hvorfor er SBH kørsel kun for de, der har et fysisk handicap?
 • Der er brug for teknologiske hjælpemidler til demensramte for at lette hverdagen og blive mere selvhjulpen. Hjælpemidlerne skal gives så tidligt, at vi kan lære at bruge dem. – Vi vil også gerne være med i digitaliseringen.
 • Der har brug for flere forebyggende tilbud til vore ægtefæller - pårørende, så de ikke brænder ud – så kan vi leve sammen længere – og kommunen behøver ikke overtage pleje og omsorgsopgaven for tidligt.
 • Kommunen bør give individuelle tilskud til demensramte så vi fx. kan komme på højskoleophold, der er målrettet demensramte.
 • Det ville være en god idé med en daghøjskole for yngre og tidligt diagnosticerede demensramte.
 • Der er brug for særlige botilbud til yngre, der har demens, som ikke ønsker at komme på et plejecenter.
 • Både vi og vores ægtefælle har brug for et frirum – mange demensramte har dårlig samvittighed, fordi vi trækker lange veksler på vores ægtefæller i hverdagen
 • I redaktionen ønsker vi at få en chip/GPS indopereret i armen, for at blive fundet, hvis vi bliver væk. Vi opfatter ikke dette som magtanvendelse, men som et gode.
 • Magtanvendelsesreglerne må ikke blive en undskyldning for ikke at leve op til kommunale omsorgsforpligtelser - fx. ved brug af GPS til demensramte, der risikerer at fare vild.

 

Tilbage til Forside / Nyheder

 

Tilbage til Alzheimer-avisens arkiv 2012

Aktuelt

25. marts 2018

Kallerupvej-modellen

Magasinet er en beskrivelse af dagligdagen på Kallerupvej og den meget forskellige brug, der er af lokalerne og stedet.


7. februar 2018

"Når plejeboligen nærmer sig"

Dette hæfte giver gode råd fra pårørende ægtefæller - til ægtefæller og andre nære pårørende - til mennesker med en demenssygdom


7. februar 2018

"Kom i gang i god tid"

- gode råd til demensramte og deres pårørende - fra pårørende ægtefæller


Kallerupvej

Seniorhus Odense

Alzheimerforeningen

Alzheimer-avisen på Facebook

 
  www.alzheimer-avisen.dk - Kallerupvej 58 - 5230 Odense M - Tlf. 6619 4091
Email: kallerupvej58@gmail.com