Alzheimer avisen
 

Rådmand Søren Windell

 

Rådmand Søren Windell

18. september 2018

Skrevet af: Redaktionen. Journaliststøtte: Søren Rabenhøj.

Fotos: Jørgen Honoré


Besøg af rådmand Søren Windell

 

Tirsdag den 21. august 2018 på Kallerupvej.

Deltagere fra Kallerupvej:
Kirsten Rask (bestyrelsesformand), Anja Kajberg (centerleder), John Larsen (bruger), Bjørn Rasmussen (bruger), Laila Dyrving (bruger), Jørgen Honoré (frivillig) og Søren Rabenhøj (frivillig).


Anja Kajberg bød velkommen og takkede for rådmandens interesse for at besøge os. Herefter præsenterede deltagerne fra Kallerupvej sig bordet rundt.

 

Rådmand Søren Windell


Anja fortalte om Kallerupvejs organisation og aktiviteter, herunder økonomi, drift og § 18 midler.


Alle disse aktiviteter gennemføres med 1 leder, ca. 60 frivillige og ca. 150 brugere, og alle aktiviteter er brugerbestemte og gennemføres ud fra brugernes ønsker og idéer. Anja understregede, at det hermed også var klart, at man virkelig får noget for pengene, hvilket i øvrigt også fremgår af, at der nu i adskillige kommuner er sat arbejde i gang med at oprette steder a la Kallerupvej.


Kirsten Rask uddybede med baggrunden for og historien om oprettelsen af Kallerupvej.


Herefter fortalte Laila Dyrving meget levende om sit liv med demens, hvilket gav anledning til adskillige spørgsmål undervejs.

 

Rådmand Søren Windell


Der blev nu tid til spørgsmål og dialog, og mange emner blev berørt, herunder endnu engang meget vægt på vores evige kamp om at få ret til transport, dvs. ligestilling med fysisk handicappede.

 

Rådmanden noterede sig i øvrigt vores ønske om, at der blev ført en buslinje forbi vores hus. Det ville lette en del af vores transportproblemer.


Kirsten rundede af og takkede for rådmandens lydhørhed og håbede at han havde lært en masse om Kallerupvej som han kunne tage med sig.

 

Tilbage til Politik / Debat
Tilbage til Alzheimer-avisen 2018

 

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Aktuelt

25. marts 2018

Kallerupvej-modellen

Magasinet er en beskrivelse af dagligdagen på Kallerupvej og den meget forskellige brug, der er af lokalerne og stedet.


7. februar 2018

"Når plejeboligen nærmer sig"

Dette hæfte giver gode råd fra pårørende ægtefæller - til ægtefæller og andre nære pårørende - til mennesker med en demenssygdom


7. februar 2018

"Kom i gang i god tid"

- gode råd til demensramte og deres pårørende - fra pårørende ægtefæller


Kallerupvej

Seniorhus Odense

Alzheimerforeningen

Alzheimer-avisen på Facebook

 
  www.alzheimer-avisen.dk - Kallerupvej 58 - 5230 Odense M - Tlf. 6619 4091
Email: kallerupvej58@gmail.com