Alzheimer avisen
 

Den landsdækkende TænkeTank

 

 5. oktober 2012

Skrevet af: Søren Rabenhøj
Fotos: Søren Rabenhøj


Den landsdækkende

TænkeTank for yngre og tidligt demensramte & ledsagende pårørende

Den landsdækkende TænkeTank


Natur og bevægelse -
Idéer og tanker


Fredag og lørdag d. 5. og 6. oktober 2012 p
å Brogården i Strib

Den landsdækkende TænkeTank

For 7. gang mødtes yngre og tidligt demensramte fra hele landet i TænkeTanken. Temaet var ”Natur og bevægelse”, der dels tjente som en retningspil for alle deltagerne, dels var med til at skabe baggrund for Alzheimerforeningens projekt om ”Demens og natur”.


Efter ankomst med kaffe og frugt og en masse dejlige gensyn startede vi med en lækker frokost, med indbygget velkomsttale og fællessang. Herefter blev vi indkvarteret i den helt nye fløj, der nylig havde modtaget en pris for sin smukke arkitektur. Det var virkelig en god start.


Den landsdækkende TænkeTank

Næste punkt på programmet var et tankevækkende foredrag: ”Naturen som afstressning”. Foredragsholderen, Silke Rowling, bevægede sig gennem ”Mindfulness” for at få os til at forstå, at naturen er der bare og inviterer til ro, stilhed og uendelighed. Naturbilleder skaber kontakt til alle – også til demente.


Den landsdækkende TænkeTank

”Mindfulness” kan findes mange steder og prøver også at lære os, at gå ét skridt af gangen og f.eks. også tage sygdom én dag af gangen. Vi skal have automatpiloten slået fra for at undgå stress.


Den landsdækkende TænkeTank
Ét skridt ad gangen


Vi rykkede nu ud i landsdækkende erfaringsgrupper, hvor hovedtemaet var ”Dig og naturen”. Der blev drøftet mange forskellige emner, men fælles for alle grupper synes noget af det vigtigste at være den trygge kontakt, man har med hinanden. Det giver grobund for mange vigtige udvekslinger af erfaringer.


Ét af de emner, vi drøftede i vores gruppe, var, at ud over børnebørn og Alzheimerforeningen var naturen den stærkeste faktor til at skabe fælles oplevelser mellem mennesker uden og med demens. Naturen skaber i det hele taget gode kontakter mellem alle – og så giver naturen god appetit.


Den landsdækkende TænkeTank
Festmiddag med tale af Nis Peter Nissen, direktør i Alzheimerforeningen


Som sædvanligt blev der snakket på kryds og tværs under endnu et fremragende måltid, ligesom de omdelte sange blev sunget med stor kraft og glæde.


Den landsdækkende TænkeTank

Den landsdækkende TænkeTank

Og så blev der ellers fyret op med rigtig dejlig levende og swingende New Orleans Jazz.


Den landsdækkende TænkeTank

Der endda sidst på aftenen gik over i kædedans


Den landsdækkende TænkeTank

En super dejlig aften med højt-højt humør.


Den landsdækkende TænkeTank

Lørdag morgen fik vi rystet tågerne væk, da Preben Rasmussen gav os 45 minutters ”Sjov motion”.


Den landsdækkende TænkeTank

Den landsdækkende TænkeTank

Den landsdækkende TænkeTank
Fantastisk dejlig stemning


Der blev nu taget hul på fire Workshops:

”Naturoplevelser og -vandring”,
”Vandring på Hjertestien”,
”Lyst på livet” med fokus på intimitet, kærlighed og sex, samt
”Demens og natur”, Alzheimerforeningens projekt.


Nedenfor bringes billeder fra vandring på Hjertestien ved Gals Klint, der skønt regnvejr stadig viste naturen på bedste og smukkeste måde.


Den landsdækkende TænkeTank

Den landsdækkende TænkeTank

Den landsdækkende TænkeTank


Den landsdækkende TænkeTank

Og så sluttede vi af med super fællessang med gospel for fuld udblæsning.

Den landsdækkende TænkeTank

Den landsdækkende TænkeTank

Klik på kameraet herunder og se flere billeder:

Billeder fra Den landsdækkende TænkeTank

 

Tilbage til Arkiv 2012

Aktuelt

25. marts 2018

Kallerupvej-modellen

Magasinet er en beskrivelse af dagligdagen på Kallerupvej og den meget forskellige brug, der er af lokalerne og stedet.


7. februar 2018

"Når plejeboligen nærmer sig"

Dette hæfte giver gode råd fra pårørende ægtefæller - til ægtefæller og andre nære pårørende - til mennesker med en demenssygdom


7. februar 2018

"Kom i gang i god tid"

- gode råd til demensramte og deres pårørende - fra pårørende ægtefæller


Kallerupvej

Seniorhus Odense

Alzheimerforeningen

Alzheimer-avisen på Facebook

 
  www.alzheimer-avisen.dk - Kallerupvej 58 - 5230 Odense M - Tlf. 6619 4091
Email: kallerupvej58@gmail.com