Alzheimer avisen
 

Ægtepar-gruppen anno 2010 fra Kallerupvej

 

Ægtepar-gruppen

24. juli 2017

Skrevet af: Kirsten Suhr og Kirsten Svendsen.

Fotos: Ægtepar-gruppen.

 

Ægtepar-gruppen anno 2010

fra Kallerupvej

 

Vi er en gruppe på 5 ægtepar, som startede som en projektgruppe.

 

Vi søgte og fik midler fra satspuljemidlerne i 2010.


Det var  et udviklingsprojekt om øget livsindhold samt  kvalitet i livet med demens – på vej mod et velfærdsakademi, målrettet mennesker med  demenssygdomme og kognitive skader samt støtte til deres familier.


Ægtepargruppen var et af de mange tiltag, der blev etableret via de midler.


Til møderne har det været forhenværende leder af Kallerupvej Ulla Thomsen, som styrede gruppen. Ulla kendte deltagerne igennem flere år og vidste, hvad udfordringer ægteparrene bestod i, skulle have støtte til og have ny viden omkring.


Ny viden og struktur har bl.a. været vigtig på disse møder, der blev styret af Ulla Thomsen. Hvis man ønskede taletid, så foregik det ved håndsoprækning. Dette  har været godt for de demente, fordi de ellers kan have svært ved at få  taletid i så stor en gruppe.


Der har været mange gode undervisere indbudt til ægtepargruppen igennem årene.


Vi har udgivet pjecer, samt været hovedgruppen bag bogen ”Demens forandre Livet”, som er en meget informativ opslagsbog.

 

Ægtepar-gruppen


Overordenede emner er:
Hverdagslivet: De nære relationer, et meningsfuldt liv samt mulighed for støtte og hjælp.


Undervejs har der kun været en enkelt udskiftning med et ægtepar, som er faldet godt til i gruppen.


I  gruppen er der en stor spredning både i tilstand, alder og civil stand. Dette betyder ikke spor i forhold til dynamikken. Alle bidrager med, hvad de kan.  Det handler om at møde op og  være der på de præmisser, der er rådeligt for en selv.


Vi har gennem årene været gennem en del i vor ægtepargruppe.  Vi har  ”set, oplevet, grædt samt leet en del sammen”. Det vigtigste i vores samvær er, at vi respekter hinanden for dem, vi er.

 

Ægtepar-gruppen


Det betyder bl.a. også, at ægtefællerne til de demente kan være ganske trygge. Vi får så mange gode smil samt gode grin, når vi er sammen.


Det er en gruppe, hvor der ikke er nogen form for tabu eller mistænkeliggørelse.


Vores erfaring med vores samvær er, at det ikke må strække sig over for mange timer, da udholdenheden svinger meget . Vi er nu gået over til at mødes ca. 12.30 til ca. 17.00.


Her er hyggen og samværet i høj kurs.  Vi spiser altid dejlig mad sammen, lige fra mormormad til meget kulinariske retter.

 

Ægtepar-gruppen


Efter 4 år er gruppen selvkørende uden økonomisk støtte. Vi har ikke mere  en professionel tovholder, og vi formår at opretholde en god mødestabilitet,  og vi mødes på skift i vores private hjem ca. hver 2. måned.


Vi harmonerer så godt i dag, at der i september er planlagt en weekend med hotel ophold i Nordtyskland. Gruppen er god til at løfte hinanden. Vi nyder hinandens selskab,  hver gang vi mødes.


Vores vision fremadrettet er at lægge på netavisen, når gruppen har været samlet  til en social aktivitet.

Tilbage til Alzheimer-avisen 2017

 

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Aktuelt

25. marts 2018

Kallerupvej-modellen

Magasinet er en beskrivelse af dagligdagen på Kallerupvej og den meget forskellige brug, der er af lokalerne og stedet.


7. februar 2018

"Når plejeboligen nærmer sig"

Dette hæfte giver gode råd fra pårørende ægtefæller - til ægtefæller og andre nære pårørende - til mennesker med en demenssygdom


7. februar 2018

"Kom i gang i god tid"

- gode råd til demensramte og deres pårørende - fra pårørende ægtefæller


Kallerupvej

Seniorhus Odense

Alzheimerforeningen

Alzheimer-avisen på Facebook

 
  www.alzheimer-avisen.dk - Kallerupvej 58 - 5230 Odense M - Tlf. 6619 4091
Email: kallerupvej58@gmail.com