Alzheimer avisen
 

Etisk råd og demens

 

Etisk råd og demens
 

 28. august 2012

Skrevet af: Redaktionen og Ulla Thomsen
Fotos: Redaktionen


Etisk råd og demens

 

I årenes løb har Etisk råd kun perifert beskæftiget sig med demens. Rådets opgaver har været at beskæftige sig med temaer der forholder sig til fødsel og død fortæller Ester Larsen, næstformand for etisk råd.

 

I forbindelse Alzheimer-avisens efterårstema om tidlig demens og hverdagens udfordringer for familien, kommunerne og det politiske Danmark er Ester Larsen inviteret til møde med avisens redaktion. Vi vil gerne vide mere om Etisk Råds arbejde og dets behandling af emner med tilknytning til demens.

Ester Larsen
Ester Larsen, tidligere Sundhedsminister og medlem af Folketinget, nu næstformand i Etisk Råd fortalte om baggrunden for Etisk Råds oprettelse for over 25 år siden. De primære opgaver har i mange år hovedsageligt drejet sig om forhold omkring fødsel og død. Arbejdet i Etisk Råd har haft en mindre berøringsflade med temaet demens bl.a. behandling af borgere uden deres samtykke.

 

Ved præsentationen fortalte de demensramte redaktionsmedlemmer om deres udfordringer i hverdagen. Vi havde oplistet en række spørgsmål til dialog.
 

1. Transport er et stort problem for personer med demens, da de ofte ikke må køre bil, og de ikke har et ”synligt fysisk handicappede”. Her savnede redaktionen ligestilling mellem de synlige fysiske- og usynlige demens handicap.

 

Ester Larsen var meget lyttende og mente at transportproblemet måtte fremlægges for ”Handicaprådet”.

 

2. Reglerne om kørekort, kan også være problematiske for demensramte.
I forbindelse med vurdering af kørekort er der brug for at se på førerens funktionstab og ikke diagnosen.

 

3. Får man en anden demensdiagnose - kan det give stor uro og væsentlige ændringer i medicintilskud og de støttemuligheder kommunen tilbyder.
Selv om man fortsat har de samme funktionstab og vanskeligheder i hverdagen.

 

Ester Larsen spurgte om redaktionens mening om genetiske undersøgelser vedrørende arvelige perspektiver for såvel deltagerne som deres familie. Det er et spørgsmål, der bliver behandlet i Etisk Råd for tiden. Så hun vil gerne vide hvordan redaktionen stillede sig i forhold til demens.

 

Meningerne var delte og affødte nye spørgsmål.  En syntes det var en god ide at få viden, så man kunne planlægge sin fremtid bl.a. vælge erhverv. Andre påpegede forsikrings vanskeligheder, nogle ville helst lade ”skæbnen råde”, Der var spørgsmål om de genetiske undersøgelsers værdi - og grader af risici ved en arvelig sygdom.

 

Etisk råd og demens

Ester Larsen introducerede emnet ”behandling uden samtykke”, der har berøring med personer med demens. Sundhedsloven kræver samtykke. Socialloven kræver samtykke. Socialloven er tidligere ændret (fiksering blev forbudt og i øvrigt indført igen med anvendelse af bløde stofbælter).


I forbindelse med personer med demens har Etisk Råd fundet det rigtigt, at der skal være mulighed for en vis tvangsbehandling, bl.a. vedr. hygiejne, medicin og indflytning på plejehjem for at undgå mulighed for omsorgssvigt. Der stilles dog en række betingelser. Der skal bl.a. være samtykke fra nærmest pårørende eller fra læge. Hændelserne skal skrives i ”tvangsprotokol”.


I øvrigt er det vigtigt med en plejehjems- og arbejdspladskultur, der søger at undgå tvang.

 

Redaktionen nævnte at medicinering ikke må eller skal kompensere for manglende plejepersonale og omsorg i dagligdagen.

Det blev foreslået, at livstestamenter, testamenter eller fuldmagter for demensramte var en mulighed til senere brug i bl.a. plejebolig. Testamentet kunne evt. revideres årligt, så længe man har en mening om det.

 

Redaktionen ønskede at teknologiske hjælpemidler bl.a. GPS blev tilbudt demensramte så tidligt som muligt, mens man selv kan lære at bruge dem. Alle vil helst blive fundet i tide, så for redaktionen var det ok at aktivere GPS, hvis man blev væk – men ikke til overvågning af, hvor man ellers bevæger sig eller handler etc.

 

Vi berørte kort emnet ”Aktiv Dødshjælp”. Der var forskellige opfattelser af, hvad aktiv dødshjælp kan/skal være. Der er ingen fællesnævner i forhold til demens, derimod mange individuelle tanker.

 

Her til slut vil vi sige mange tak for nogle rigtigt tankevækkende timer sammen med dig, Ester Larsen. Vi håber du bringer nogle af yngre demensramtes tanker, overvejelser og hverdagsudfordringer med dig.

 

Tilbage til Arkiv 2012

Aktuelt

25. marts 2018

Kallerupvej-modellen

Magasinet er en beskrivelse af dagligdagen på Kallerupvej og den meget forskellige brug, der er af lokalerne og stedet.


7. februar 2018

"Når plejeboligen nærmer sig"

Dette hæfte giver gode råd fra pårørende ægtefæller - til ægtefæller og andre nære pårørende - til mennesker med en demenssygdom


7. februar 2018

"Kom i gang i god tid"

- gode råd til demensramte og deres pårørende - fra pårørende ægtefæller


Kallerupvej

Seniorhus Odense

Alzheimerforeningen

Alzheimer-avisen på Facebook

 
  www.alzheimer-avisen.dk - Kallerupvej 58 - 5230 Odense M - Tlf. 6619 4091
Email: kallerupvej58@gmail.com