Alzheimer avisen
 

Kunsten at leve med demens

 

Kunsten at leve med demens


 12. juni 2012

Skrevet af: Redaktionen
Fotos: Redaktionen


Kunsten at leve med demens


To tænker tanker om kunstudstillingen og støtten til demensramte familier.


Interview med Jane Jegind, Rådmand i Ældre- og Handicapforvaltningen i Odense Kommune og Alzheimerforeningens direktør Nis Peter Nissen om deres tanker om kunstudstillingen og støtten til demensramte familier.


Kirsten Suhr, Sonja Alsing-Børgesen, Grethe Smidt og Hans Birck-Madsen med støtte af frivillige i Alzheimer-avisens redaktion.

 Ved Fernisering af udstillingen Kunsten at leve med demens på FILOSOFFEN i Odense tirsdag d. 12/6-2012 holdt både Jane Jegind og Nis Peter Nissen tale. Efterfølgende mødte vi dem og fik deres tanker om udstillingen og det at leve livet med demens.


Jane Jegind gav udtryk for, at hun var imponeret over kvaliteten i arbejde og udstillingen. Hun følte sig nærmest opstemt og havde en glad fornemmelse i maven. Tankerne om rehabilitering var ganske tydelige i forbindelse med udstillingen.


Nis Peter Nissen påpegede, at det er dem, der har demens, der er eksperterne. Når demensramte er sammen med ligestillede, så kan den enkelte overkomme mere. Også ægtefællerne har brug for nogen at snakke med om de fælles problemer, der er.


Det er vigtigt, at der ikke kommer en fra kommunen, som tror de er eksperten. Kommunen skal finde frem til, hvilke redskaber, der kan støtte familien bedst.


Alzheimerforeningen vil komme med et forslag om, at personer med demens - på lige fod med de, der har fysiske handicaps - får mulighed for betalt transport. Foreningen foreslår, at de nuværende transporter på andre områder tilrettelægges bedre, således, at det man sparer, bruges til transportmuligheder for personer med demens.


"Der er ingen tvivl om, at man mestrer demensen bedre ved at komme ud til forskellige aktiviteter bl.a. kunstneriske, som denne udstilling er et godt bevis for”
siger Nis Peter Nissen. Han vil kontakte kommunerne og gøre opmærksom på transportbehovet og håber på deres støtte.


Jane Jegind fandt - at også demensramte selvfølgelig skal have mulighed for transport til det, man selv ønsker at deltage i. ”-- Det er vigtigt at tage en dialog med den enkelte, om netop dette - hvilket vi i Odense er i fuld gang med. Vi vil ikke komme folk i kasser, men se på hvad den enkelte har brug for. Hvad gør en forskel for dig? Det er uden omsvøb billigere i det lange løb. At lave et tilbud, som er det den enkelte gerne vil have. Man er selv motiveret, derfor er det det bedste. Ellers spilder vi bare pengene. Der er andre veje end nu, og de behøver ikke at være dyrere”.


Kunsten at leve med demens

Udstillingen som øjenåbner:

”Vi skal gøre rigtig mange forskellige ting”, siger Jane Jegind, ”ikke nødvendigvis meget mere, men noget andet. Mobi:do (se faktabox) kan være en god hjælp".

Teknologien kan være til stor hjælp til at klare mere i længere tid. Der er derfor behov for flere hjælpemidler, hvilket Odense Kommune har gang i. Derved kan man klare sig selv, længst muligt ”i sit eget liv”. "Dette er kun begyndelsen”, siger Jane Jegind. "Selv svært demente på plejecenter, kan have glæde af teknologien".


Nis Peter Nissen formulerer det på flg. måde:

I Alzheimerforeningen arbejder vi på at bakke op om de ting, der gøres lokalt. Det er vigtigt, at man er aktiv, både med fysisk aktivitet, socialt samvær og at holde hjernen i gang.  Det er godt at demensramte møder andre, der er i samme situation og derved føler den tryghed, som det er at være sammen med ligesindede.

Vi har Aktiv Højskole, Tænketank, Læringsstile og meget andet. Når man er tryg, sprudler det med kreativitet. Vi arbejder også for at vi som samfund ser på demens på denne aktive måde.


I Alzheimerforenigen arbejder vi som ”Lobbyister”- ja, vi meler vores egen kage.


Der er og skal være nogle nationale retningslinjer. Der er kamp om kronerne, og der sker rigtig meget på sundhedsområdet i øjeblikket. Der er nogle sygdomme, der får rigtig meget opmærksomhed og store summer bevilliget, og sygdomme som demens der fylder meget, men ikke får så store bevillinger.


Det vil vi i foreningen gerne lave om på. Ligeledes håber vi på, at få bevilget penge til forskning i Alzheimers sygdom.


Hvordan kan systemerne dvs. kommunerne, de ansatte, rådgiverne m.fl. være med til at øge oplysning og viden om demens – til gavn for de, der har fået demens?

Det er vigtigt at tale sammen om hvad behovet er - også med de medarbejdere, der skal håndtere det i hverdagen. "Grænsen for støtte er jo dybest set der, hvor vi selv sætter den", siger Jane Jegind. ”Hvad det handler om for den enkelte, hvad der skal til for at man kan klare sig bedst muligt selv. Det er mange gange også det billigste. Og så skal der bare fokus på efteruddannelse, så personalet ved hvad der skal gøres".


"Vi kan meget, selvom vi har demens", fortæller redaktionsmedlemmerne. "Når rammerne er der, med de rigtige fagfolk og frivillige og en ordentlig kørselsordning og nogle individuelle hjælpemidler".


"I skal sikre, at der i alle kommuner er fagfolk, der forstår hvordan demens påvirker ens dagligdag. Vi skal have en aktiv dialog og ikke kun hjælp ud fra nogle paragraffer".


Flere yngre med demens klarer sig godt med den rette støtte. De har dog oplevet at udenforstående sætter spørgsmålstegn ved deres demensdiagnose. Nogle fordi de selv har haft en far eller ældre ægtefælle, der havde demens og ikke kunne så meget.  Andre fordi de ikke ved hvad en demenssygdom indebærer for familien i hverdagen.


Til disse oplevelser pointerer Nis Peter Nissen,”I der har demens og er yngre bliver nødt til at fortsætte med at gøre opmærksom på jeres problemer. Der skal ansigter på og I skal blive ved med at turde. Det nødvendig oplysning.”

 
Faktabox

MOBI:DO

En app til telefonen/tablet.

Hjælper med at strukturere hverdagen og gøre personer med bl.a. demens mere selvhjulpne.

www.curaga.dk

 

 

Tilbage til Arkiv 2012

Aktuelt

25. marts 2018

Kallerupvej-modellen

Magasinet er en beskrivelse af dagligdagen på Kallerupvej og den meget forskellige brug, der er af lokalerne og stedet.


7. februar 2018

"Når plejeboligen nærmer sig"

Dette hæfte giver gode råd fra pårørende ægtefæller - til ægtefæller og andre nære pårørende - til mennesker med en demenssygdom


7. februar 2018

"Kom i gang i god tid"

- gode råd til demensramte og deres pårørende - fra pårørende ægtefæller


Kallerupvej

Seniorhus Odense

Alzheimerforeningen

Alzheimer-avisen på Facebook

 
  www.alzheimer-avisen.dk - Kallerupvej 58 - 5230 Odense M - Tlf. 6619 4091
Email: kallerupvej58@gmail.com