Alzheimer avisen
 

Demensbyen "Bryghuset" i Svendborg

 

Demensbyen

15. april 2017

Skrevet af: Redaktionen. Journaliststøtte: Charlotte Thorslund

Fotos: John Larsen og Charlotte Thorslund

 

Redaktionen besøgte demensbyen
"Bryghuset" i Svendborg


Da vi var ankommet til Bryghuset, blev vi modtaget udenfor af projektleder Annette Søby. Hun viste os indenfor, hvor vi samledes i et mødelokale.

De fortalte os kort om Demensbyens historie fra idé til udførelse.
Der gik kun to år, fra ideen opstod, til demensbyen var en realitet. Projektet begyndte med, at fire medarbejdere tog på inspirationstur til Holland, hvor de besøgte demenslandsbyen Hogeweyk.
De blev betaget af den tryghed og frihed, det afgrænsede område gav. Og den måde hvorpå man havde forsøgt at skabe en by i byen.

Svendborg valgte den nemme og billige løsning (7 millioner) ved at benytte eksisterende bygninger. Bryghuset blev valgt, da det var et stort sted med alle de boligtyper kommunen tilbyder til ældreboliger.

 

Demensbyen

 

Der er på Bryghuset 56 demensboliger, hvortil man skal have demensdiagnoser for at kunne blive visiteret. De beboere, der boede på Bryghuset, før det blev omdannet til demensby kunne blive boende og kun to har valgt at flytte.
Der er på Bryghuset ialt 125 boliger. Udover demensboligerne er der 43 almindelige ældreboliger, 7 midlertidige gæsteboliger og 19 boliger til fysisk/psykisk handicappede.

Man har vægtet at have gode, hyggelige udendørs områder med mange opholdsmuligheder. Derudover har man tilkøbt nabogrunden, som der skal findes midler til at indrette på sigt.
Tanken er, at der for eksempel skal være sanse-områder, bænke, træningsområde, en lille sø med sandbred og en jolle, en campingvogn, jagttårne, hønsegård.
Altså områder til blandt andet genskabelse af ferieminder og varieret aktivitet. En naturlegeplads er også et ønske.

Demensbyen   Demensbyen


Der er flere demensafdelinger med hver syv til ti beboere. Disse boliger er til de demensramte med størst plejebehov. Der er i de enkelte afdelinger fælles opholdsrum og fælleskøkken til anretning og opvarmning af mad.
Til ældreboligerne visiteres borgere med lettere til middelsvær demens.

Man vurderer, om beboeren skal flytte fra ældrebolig til demensafdeling, når demensen skrider frem og behov ændres.
I ældrebolig kan den pårørende også bo. Det kan i princippet også lade sig gøre i plejeafsnittet, men boligen er noget mindre, da fællesarealer indregnes i boligarealet. Den efterlevende ægtefælle kan blive boende når den demensramte falder bort.

 

Demensbyen


Der er mange frivillige tilknyttet Bryghuset. 30 nye meldte sig i forbindelse med åbent-hus-dag i efteråret. Bryghusets butik er hovedsaligt bemandet af frivillige. Er der ingen frivillige, der kan, hjælper personalet dem, der ønsker at handle. Derudover er der frivillige tilknyttet dagcentret og afdelingerne.
De frivillige bidrager med overskud til for eksempel at følge beboere til og fra aktiviteter i centret, går ture, er cykelvenner. På tegnebrættet er en hønsegård, som nogle frivillige gerne vil bygge sammen med beboere.

Dagcentret har åbent til kl 15. Tirsdag og torsdag er der åbent til kl. 19. Bemandet af personale, frivillige og én i seniorjob. Der er et meget varierende fremmøde. Det svinger mellem ti til fyrre deltagere.
Der er fulgt mange interesseklubber med fra tidligere, som er fortsat med omdannelsen til demensby. Aktivitetstilbuddet udvikles henad vejen.

På Bryghuset er der flere faggrupper. Flest indenfor plejegruppen, såsom social-og sundhedshjælpere, social-og sundhedsassistenter og sygeplejersker. Derudover 1 pædagog og 1 rehabiliteringsassistent (fysioterapeut) to gange ugentligt. Alle har efteruddannelse i neuropædagogik og demens 1 og 2.
Normeringen er den samme som alle andre steder. Indsatsen fra de frivillige har stor betydning.

 

Demensbyen


Indretning og tilbud i dagcenter, afdelinger og ældreboliger ændres efter skiftende beboersammensætning og interesser. Beboere, brugere og personale inddrages også i for eksempel navn på rummene og indretning.
Vi så under rundvisningen frisør/wellness rum, som var et dejligt rum med god stemning. Man kan få ordnet hår, fødder og hvad pårørende kan hjælpe med. Vi var også i herreværelset, træningslokale og butikken.

Beboerne har gennem boligselskabet fravalgt muligheden for at have husdyr.
Rygning er kun tilladt i egen bolig.
Tøjvask klarer beboerne selv i ældreboligerne. I plejeafsnittet kan man tilkøbe ydelser som blandt andet tøjvask, mad og lignende.
Maden leveres til Bryghuset fra centralt firma. Det er køle-vacuumpakket mad.
Beboernes livretter er ved at blive lavet til kogebog med retter, der ikke må gå i glemmebogen.
I dagcentret er der faste spisetider. På afdelingerne og i ældreboligerne  spiser man, når man vil.

Vi spurgte til, hvilke tanker de gør sig i forhold til, hvordan beboere kan orientere sig, finde sin egen bolig når stedet ser meget ens ud i de forskellige områder? De var opmærksomme på behovet for genkendelighed og havde det med i tankerne fremadrettet.

 

Demensbyen


Vi takker for, at vi måtte komme på besøg i Demensbyen og høre om projekt Bryghuset.

Hvis du klikker på kameraet herunder, kan du se flere billeder fra vores tur til demensbyen "Bryghuset" i Svendborg.

 

Demensbyen

 

Tilbage til Alzheimer-avisen 2017

 

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Aktuelt

25. marts 2018

Kallerupvej-modellen

Magasinet er en beskrivelse af dagligdagen på Kallerupvej og den meget forskellige brug, der er af lokalerne og stedet.


7. februar 2018

"Når plejeboligen nærmer sig"

Dette hæfte giver gode råd fra pårørende ægtefæller - til ægtefæller og andre nære pårørende - til mennesker med en demenssygdom


7. februar 2018

"Kom i gang i god tid"

- gode råd til demensramte og deres pårørende - fra pårørende ægtefæller


Kallerupvej

Seniorhus Odense

Alzheimerforeningen

Alzheimer-avisen på Facebook

 
  www.alzheimer-avisen.dk - Kallerupvej 58 - 5230 Odense M - Tlf. 6619 4091
Email: kallerupvej58@gmail.com