Alzheimer avisen
 

Odense - en demensvenlig by

 

Odense - en demensvenlig by

7. marts 2017.

Skrevet af: Redaktionen. Journaliststøtte: Søren Rabenhøj

Fotos: John Larsen

 

Odense - en demensvenlig by

Odense skal være en demensvenlig by


Odense Kommune og Rådgivningscentret på Kallerupvej inviterede onsdag d. 11. januar 2017 par, hvoraf den ene har en demenssygdom og den anden er pårørende. Der blev inviteret til et arbejdsmøde, hvor deltagerne kunne fortælle om, hvor deres udfordringer er.
Resultatet af mødet skulle senere præsenteres for kommunen, virksomheder, foreninger m.m., således der kan findes konkrete løsninger på nogle af udfordringerne.


I det efterfølgende vil deltagerne fra Alzheimer-netavisens redaktion af yngre demensramte beskrive, hvordan mødet blev oplevet af dem og hvad der evt. kan læres af sådan en dag.

 

Odense - en demensvenlig by


Observationer:

 • Det er vigtigt at ”sætte scenen” fra begyndelsen og at de enkelte aktører præsenteres eller præsenterer sig.
 • Der er stor forskel på udfordringerne for yngre eller ældre demensramte.
 • Der er meget forskellige behov ud fra ens livssituation. Er ægtefællen på arbejde? Er én eller begge pensionister?
 • Demens er mangfoldig og meget forskellig, hvilket også betyder mange forskellige måder at tackle den på.
 • Vi møder ofte manglende kendskab til demens, både fra vores omgivelser, men også fra fagfolk. I øvrigt også blandt demente.
 • Vi har stort behov for at fortælle andre om vores problemer.
 • Vi demensramte føler os ofte mistænkeliggjort.
 • Rigtig mange af vores problemer hænger direkte sammen med manglende transport.
 • Der må ikke være flere grupper i samme rum under gruppearbejde. Flere grupper skaber stærkt forstyrrende uro.
 • Der skal være en velforberedt tovholder for grupperne og der skal være struktur.
 • Fremlæggelse af resultater skal ske én af gangen, ellers bliver der for meget uro.
 • Det er meget vigtigt, at alle kan høre, hvad der bliver sagt. God lyd er meget vigtigt.
 • Vi savnede i enkelte af grupperne Kallerupvejs mødeform: Alle skal høres, én ad gangen og imens hører alle andre efter og tier stille. Det er især vigtigt for dem, der ikke siger så meget.
 • Hvis ikke vi bliver hørt, er der nogle, der bare bliver stille/tavse.
 • Der skal være ro, ellers forsvinder vores koncentration og vi bliver meget trætte.
 • Det er vigtigt, at vi kan følge med, ellers er vi bare med for at ”nu har de da været med”.
 • Opgaven i enkelte grupper med at skrive de daglige udfordringer ned var for svær.
 • Pauser er et helvede for mange demensramte. Uro, ingen struktur, hvad skal man gøre? (Vi har pt. ikke selv en idé til demensvenlige pauser).

Hvad var godt og hvad kan der gøres anderledes:

 • Det er rart at blive inviteret med til samarbejde.
 • Det er godt at ens stemme og holdning bliver hørt.
 • Der kan ikke fortælles nok om demens.
 • Vigtigt, at man bliver hørt og ens idéer bliver anerkendt. Det er ikke tovholderes synspunkter, der skal ”komme ud”.
 • Det er vigtigt, at vi spreder budskabet ud blandt demensramte: Vi skal holde os i gang.
 • Ved præsentationen af plakaterne ville det hjælpe os meget, hvis tovholderne blev ved plakaterne.
 • Omdrejningspunktet for mange af vores problemer er kørsel. Vi har bare brug for transport. Inden vi skal på indkøb, inden besøg hos familie og venner og inden motionsaktiviteter.
 • Det er utrolig vigtigt at møde andre med demenssygdom i familien og dele erfaringer med dem. Her lærer man også at respektere ens forskelligheder og sætte vores samlede kompetencer i spil.
 • Vi håber på et fortsat godt samarbejde, hvor vores viden og erfaringer kommer i spil med hinanden.

 

Tilbage til Alzheimer-avisen 2017

 

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Aktuelt

25. marts 2018

Kallerupvej-modellen

Magasinet er en beskrivelse af dagligdagen på Kallerupvej og den meget forskellige brug, der er af lokalerne og stedet.


7. februar 2018

"Når plejeboligen nærmer sig"

Dette hæfte giver gode råd fra pårørende ægtefæller - til ægtefæller og andre nære pårørende - til mennesker med en demenssygdom


7. februar 2018

"Kom i gang i god tid"

- gode råd til demensramte og deres pårørende - fra pårørende ægtefæller


Kallerupvej

Seniorhus Odense

Alzheimerforeningen

Alzheimer-avisen på Facebook

 
  www.alzheimer-avisen.dk - Kallerupvej 58 - 5230 Odense M - Tlf. 6619 4091
Email: kallerupvej58@gmail.com