Alzheimer avisen
 

Interview med præsten i Dalum

 

Interview med Lars Hagensen, præst i Dalum

23. november 2016

Skrevet af: Sonja Alsing-Børgesen, Kirsten Suhr, Christina Clasen.

Journaliststøtte: Jørgen Honoré

Fotos: Charlotte Thorslund og Torben Olsen

 

Interview med præsten i Dalum

Lars Hagensen


Tirsdag den 4. oktober besøgte netredaktionen præst i Dalum Kirke, Lars Hagensen.

Vi blev modtaget af Lars Hagensen i kirkens anneks med kaffe og rundstykker.

 

Interview med Lars Hagensen, præst i Dalum


Redaktionen havde på forhånd udarbejdet en del spørgsmål til Lars, som han besvarede mens vi nød kaffebordet.

Lars blev introduceret til Kallerupvej i forbindelse med et foredrag han holdt på pædagogseminariet. Han bruger stedet til at lære noget om demens, demensramte og deres pårørende. Han møder mange i sit arbejde der enten selv har, eller har pårørende, der har svært ved at huske. Han har sparret med Ulla og nu Lene og brugerne. Og deltager også i Demensdagene.

Kirkens menighedsråd er også meget positive omkring samarbejdet med Kallerupvej.

Samarbejdet med Kallerupvej og de demensramte har givet Lars en god erfaring, som han kan bruge både i sit arbejde, personligt og privat. Han oplever, at han er blevet hurtigere til at bemærke at et menneske har hukommelsesproblemer. Er blevet mere overbærende og tålmodig.

Noget af det der er dejligt ved Kallerupvej er, at se man godt kan have et liv med demens. Det er godt at mærke, at fokus er på det man stadig kan og på de muligheder der er med et liv med demens. Det er ikke sygdommen der sætter dagsordnen.
Man skal ikke gemmes væk som før i tiden.

Interview med Lars Hagensen, præst i Dalum   Interview med Lars Hagensen, præst i Dalum


Hvordan tilrettelægger Lars en Demensgudstjeneste ?
Alle gudstjenester laves sammen med organist og kirketjener og skal gerne være en god oplevelse for kirkegængere.

Den skal indeholde noget lidt højtideligt, ro, der skal også ske noget, vi skal synge sammen. Gælder for alle gudstjenester.

Særligt ved demens gudstjenester tænker Lars over ikke at tale for meget, synge noget mere, mere musik da det åbner for erindringer.

Prædiken er ikke så vigtig, men fadervor og eventuelt trosbekendelsen er. Det er vigtigt at den er genkendelig. Der laves ikke forskellige demens gudstjenester efter forskellige demensdiagnoser, da folkekirkens grundtanke er, at man skal kunne komme og være som den man er.

Gør du brug af de sociale medier i dit arbejde?
Lars er ikke god til at bruge Facebook men synes det rummer fantastiske muligheder. Desværre kan de sociale medier også fjerne noget nærvær. Lars er tilknyttet demensnet, som er på Alzheimerforeningens hjemmeside, hvor man kan hente viden og snakke med fagpersoner. Lars bliver ikke brugt så meget.

Lars fortæller, at han sammen med andre præster i Odense er ved at planlægge et korps af kirkevenner, som skal hjælpe til under gudstjenester med at  finde toilet, komme til alters og lignende og med at komme til og fra kirke.

Dalum kirke er blevet venskabskirke med demenslandsbyen.

Interview med Lars Hagensen, præst i Dalum   Interview med Lars Hagensen, præst i Dalum


Der blev under mødet nævnt en problematik, om manglende sorggrupper for demensramte der mister. Den vil Lars tage med sig, da han finder det er en relevant problematik at arbejde videre med.

Til slut fik vi en rundvisning i kirken og indføring i kirkens historie. Vi takkede af, for nogle gode timer i selskab med Lars Hagensen, hvor vi fik besvaret vores spørgsmål til præstens arbejde med blandt andet demensgudstjenester.

 

Tilbage til Alzheimer-avisen 2016

 

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Aktuelt

25. marts 2018

Kallerupvej-modellen

Magasinet er en beskrivelse af dagligdagen på Kallerupvej og den meget forskellige brug, der er af lokalerne og stedet.


7. februar 2018

"Når plejeboligen nærmer sig"

Dette hæfte giver gode råd fra pårørende ægtefæller - til ægtefæller og andre nære pårørende - til mennesker med en demenssygdom


7. februar 2018

"Kom i gang i god tid"

- gode råd til demensramte og deres pårørende - fra pårørende ægtefæller


Kallerupvej

Seniorhus Odense

Alzheimerforeningen

Alzheimer-avisen på Facebook

 
  www.alzheimer-avisen.dk - Kallerupvej 58 - 5230 Odense M - Tlf. 6619 4091
Email: kallerupvej58@gmail.com