Alzheimer avisen
 

Besøg på Lysningen

 

Besøg på ”Lysningen”

 15. maj 2012

Skrevet af: Søren Rabenhøj
Fotos: Søren Rabenhøj


Besøg på ”Lysningen”

”De midlertidige boliger i Odense"


Redaktionen på Alzheimer-Netavisen bydes velkommen af lederen Anette samt Dorthe, medarbejder på D-afdelingen (D for demens).


Besøg på ”Lysningen”

Besøg på ”Lysningen”

Anette fortæller, at Lysningen er åbnet i slutningen af 2011 og at der er mange ting de stadig gerne ville udvikle.

Hun føler, at de kan lære mange ting af vores erfaringer og at vi i det hele taget kan berige hinanden på adskillige måder.


Besøg på ”Lysningen”

Besøg på ”Lysningen”

Lysningen er som sagt under relativ ny udvikling, og de har hurtigt fundet ud af, at afdelingerne skal specialiseres, herunder behandling af de anbragte borgere.


Der er et mærkbart behov for ægtefæller, som har brug for aflastning (§ 84) samt for undervisning af personalet. Sidstnævnte sker bl.a. i tæt samarbejde med respektive demenskoordinatorer.


D-afdelingen har 13 pladser. Der er god bemanding både dag og nat, og den tilknyttede sygeplejerske har fast tilholdssted på D-afdelingen.


Besøg på ”Lysningen”

Besøg på ”Lysningen”

Indgangen til Lysningen er Odense Kommunes visitation. Der er snævert samarbejde med demenskoordinatorerne, som også kan forestå kontakten til den første indgang.


Der er gode muligheder for borgernes aktiviteter under deres ophold på Lysningen, idet de forsøges tilpasset til individuelle ønsker. Dog må det altid tilpasses især transport muligheder og den enkeltes funktions niveau.


Prisen for ophold er 110 kr. pr. døgn, inklusiv ophold, mad og linned samt tøjvask.


Ophold kan benyttes som afprøvning af ophold uden for hjemmet.


Der er mulighed for at fortsætte allerede etablerede behandlingsforløb.


Der er ingen specifikke krav i forhold til alder eller udredning.


Tilbuddet gælder for alle.


Besøg på ”Lysningen”

Der er fortløbende eksperimenter vedrørende aktiviteter og tilbud på stedet.

Der er stadig gode muligheder for udvikling, hvor i øvrigt demenskoordinatorerne søges inddraget endog på daglig basis.


Der er fast kontakt person mellem borger – stab – familie. Kontaktpersonen udpeges med hensyntagen til den enkelte borger.


Der lægges meget vægt på kreative aktiviteter, men det er et områder der til stadighed søges styrket.


Besøg på ”Lysningen”

”Livshistorie” for den enkelte borger er en særdeles god hjælp for personalet, så der kan tages relevante hensyn til den enkeltes baggrund.


Alzheimer-avisens generelle indtryk var meget positiv. Det glædede alle, at møde den gode lydhørhed, vilje og forståelse.


Der er visse savn vedrørende mere personlige præg på omgivelserne, ikke mindst i det større fælles lokale.


Det bemærkes, at også her, som vi kender det i mange andre tilfælde, er et erklæret problem vedrørende transport, når der er tale om aktiviteter uden for huset.


Besøg på ”Lysningen”

Der foreslås, at der eventuelt kan etableres et samarbejde mellem Lysningen og Kallerupvej, så der kan oprettes en rullende udstilling af den kunst, som kunstnergrupperne på Kallerupvej udfører og udstiller.


Der er enighed om, at beskrivelse af ”livshistorie” er vigtig og at Kallerupvej vil prøve at tage emnet op til efteråret. Der kan eventuelt også være tale om ”livsplakat”, der er en form for livstræ med billeder, årstal og andre vigtige ankerpunkter i den enkeltes tilværelse.

Tilbage til Arkiv 2012

Aktuelt

25. marts 2018

Kallerupvej-modellen

Magasinet er en beskrivelse af dagligdagen på Kallerupvej og den meget forskellige brug, der er af lokalerne og stedet.


7. februar 2018

"Når plejeboligen nærmer sig"

Dette hæfte giver gode råd fra pårørende ægtefæller - til ægtefæller og andre nære pårørende - til mennesker med en demenssygdom


7. februar 2018

"Kom i gang i god tid"

- gode råd til demensramte og deres pårørende - fra pårørende ægtefæller


Kallerupvej

Seniorhus Odense

Alzheimerforeningen

Alzheimer-avisen på Facebook

 
  www.alzheimer-avisen.dk - Kallerupvej 58 - 5230 Odense M - Tlf. 6619 4091
Email: kallerupvej58@gmail.com