Alzheimer avisen
 

Jeg har demens

 

Jeg har demens

13. september 2016

Skrevet af: ODS-gruppen: Journaliststøtte: Charlotte Thorslund

Fotos: John Larsen

 

Artikel om Temadagen:

"Jeg har demens"

med ODS-gruppen på Seniorhuset i Odense

 

Forberedelse
Vi begyndte i ODS-gruppen allerede i februar så småt at arbejde os frem mod en skitse til, hvad det skulle være for en temadag, vi ville afholde, hvad den skulle indeholde og hvem målgruppen skulle være.

 


Der var mange overvejelser i gruppen om, hvad der ville være relevant at fortælle om og om der ville være deltager-interesse for sådan en kursusdag.

 Baggrunden for afholdelse af temadagen var et stort ønske og behov i ODS-gruppen for at finde en anden måde at nå ud til fagpersoner og pårørende for at synliggøre yngre, tidligt dementes ressourcer og udviklingsmuligheder. For at give de demente en stemme og blive både set og hørt.

 Vi arbejdede med at strukturere kursusdagens indhold, med at skrive oplæggene, øve dem for hinanden og rette dem til.
Den praktiske planlægning var vi også omkring. Hvor kunne arrangementet afholdes, hvordan skulle vi indrette os på stedet så oplægsholderne fik optimale forhold, hvad skulle forplejningen bestå af og meget andet.

Der var omkring 55, der tilmeldte sig kurset, så bekymringen om deltagerinteresse blev gjort til skamme.

Dagen blev afholdt på Seniorhuset.

 

KLIK PÅ PROGRAMFORSIDEN OG SE HELE DAGENS PROGRAM.

 Der var nervøsitet og spændthed hos oplægsholderne. Kunne man nu klare det, blev det godt, var deltagerne åbne og modtagelige.

  

 

Deltagerne virkede meget opslugte af de enkeltes beretninger og viste i pauserne interesse for både de udstillede livsplakater og teknologibibliotekets udstilling. Der blev ikke stillet så mange spørgsmål til panelet, men deltagerne gav udtryk for at de enkelte indlæg gjorde stort indtryk og gav stof til refleksion.

 

 


Evaluering
Der kom mange, meget positive tilbagemeldinger fra deltagerne om dagens indhold. Der var både fra deltagere og oplægsholdere ønsker om nye temadage, blandt andet blev nævnt læringsstil som emne.

 


Der kom forslag til justeringer ved nye temadage. De kunne være af kortere varighed. Nogle syntes det blev en lang dag, da den var meget mættet med indhold. Nogle ønskede flere små pauser mellem indlæggene udover de længere pauser.

Vi konkluderede, at Seniorhuset er et godt sted til et arrangement som dette.

 

Se flere billeder fra Temadagen.

KLIK PÅ KAMERAET

  

Tilbage til Alzheimer-avisen 2016

 

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Aktuelt

25. marts 2018

Kallerupvej-modellen

Magasinet er en beskrivelse af dagligdagen på Kallerupvej og den meget forskellige brug, der er af lokalerne og stedet.


7. februar 2018

"Når plejeboligen nærmer sig"

Dette hæfte giver gode råd fra pårørende ægtefæller - til ægtefæller og andre nære pårørende - til mennesker med en demenssygdom


7. februar 2018

"Kom i gang i god tid"

- gode råd til demensramte og deres pårørende - fra pårørende ægtefæller


Kallerupvej

Seniorhus Odense

Alzheimerforeningen

Alzheimer-avisen på Facebook

 
  www.alzheimer-avisen.dk - Kallerupvej 58 - 5230 Odense M - Tlf. 6619 4091
Email: kallerupvej58@gmail.com