Alzheimer avisen
 

Serviceloven §85

 

Serviceloven §85

23. maj 2016

Skrevet af:

Lene Eg Andreasen på vegne af Kirsten Suhr, Laila Dyrving og Anette Andersen.

Fotos: Anette Andersen og Torben Olsen

 

Serviceloven §85


Hjælpen skal bidrage dels til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder, dels at afhjælpe væsentlige følger af nedsat fysiske eller psykiske funktionsevne. Der fastsættes individuelle mål, som løbende tilpasses modtagerens behov.


Anden dag i mit nye job som leder af Kallerupvej, blev jeg inviteret ind i Lailas, Kirstens og Anettes verden, som er unge med en demensdiagnose og modtager af hjælpen fra § 85.


Her blev jeg klogere på denne lovgivning og paragraf og hvilken stor betydning hjælpen har i deres hverdag, altså stor betydning for at hverdagslivet hænger bedre sammen for hver enkelt og deres familie.


Ordningen med besøg af hjemmevejlederen har hos Kirsten, Laila og Annette generelt den funktion at medvirke til at skabe struktur i deres hverdag ud fra deres individuelle behov.


Som eksempler kan nævnes kalendersystem og hjælp til at lægge aftaler ind de rigtige dage, hvilket også kan indeholde elektronisk huskeliste til aftalen. Hvor langt man er nået i huskelisten kan vinges af elektronisk, så det er tydeligt, hvor man er nået til.

 

Serviceloven §85   Serviceloven §85


Koder på kasser med ting i, som naturligt passer og kan bruges sammen. Oprydning og system i skuffer og skabe, hvor klistermærker med tekst eller symbol signalerer, hvor tingene er eller skal ligge.


Der er handlinger, der inden demenssygdommen har været rutine og ikke været tænkt så meget over, hvor i dag kan f.eks. morgentoilette som bad, børste tænder, tørre hår og lægge makeup være uoverskuelige, hvis ikke alle handlingerne er lagt i struktur. Igen kan det laves elektronisk, så udførte handlinger vinges af, så det er tydeligt, hvor langt man er.


At få lavet madplan og indkøbslister f.eks. ud fra opskrifter og koblet med, hvad man evt. har i huset, så der skabes overskuelighed og struktur. Denne hjælp gør at opgaven med at handle ind kan udføres selvstændigt for nogle.

 

Serviceloven §85   Serviceloven §85


Når fysioterapeuten flytter til anden adresse, så er det ikke kun at finde hen til det nye sted, men også finde rundt, når man ankommer. Her kan hjemmevejlederen også hjælpe med at fastholde træningen hos fysioterapeuten, hvilket sker ved at støtte op om den proces det er at finde vej og rundt.


Samtaler med hjemmevejlederen om opståede besværligheder som sygdommen medfører, kan bevirke at der skabes klarhed over andre måder at håndtere det på, så opgaven, aktiviteten eller samværet kan bevares længst muligt.


Tak til Anette, Laila og Kirsten for jeres åbenhed og tillid til at dele jeres viden med mig og andre.

 

 

Tilbage til Livet med demens

Tilbage til Alzheimer-avisen 2016

Aktuelt

25. marts 2018

Kallerupvej-modellen

Magasinet er en beskrivelse af dagligdagen på Kallerupvej og den meget forskellige brug, der er af lokalerne og stedet.


7. februar 2018

"Når plejeboligen nærmer sig"

Dette hæfte giver gode råd fra pårørende ægtefæller - til ægtefæller og andre nære pårørende - til mennesker med en demenssygdom


7. februar 2018

"Kom i gang i god tid"

- gode råd til demensramte og deres pårørende - fra pårørende ægtefæller


Kallerupvej

Seniorhus Odense

Alzheimerforeningen

Alzheimer-avisen på Facebook

 
  www.alzheimer-avisen.dk - Kallerupvej 58 - 5230 Odense M - Tlf. 6619 4091
Email: kallerupvej58@gmail.com