Alzheimer avisen
 

Torben Olsen's gennemgang

 

Medlemmer af Folketingets Social- og indenrigsudvalg

12. marts 2016

Skrevet af: Torben Olsen

Foretræde for Folketingets Social- og indenrigsudvalg:

Torben Olsen  

Her kan du læse

Torben Olsens skriv om processen og turen til Christiansborg

 

Besøg på Borgen
og foretræde for Folketingets Social- og indenrigsudvalg

RESPEKT er det ord, der først dukker frem i mit hoved.
I Den danske Ordbog står der: anerkendelse af nogens eller nogets værdi, status, vigtighed, berettigelse el.lign.

Og det var netop RESPEKT, som jeg oplevede torsdag den 3. marts, da 6 yngre demensramte fra Alzheimer-avisen's redaktion på Kallerupvej i Odense mødte nogle af de folkevalgte på Christiansborg, for at fortælle om de problematikker livet byder én, når tilværelsen bliver ændret p.g.a. en demenssygdom.

Gennem flere måneder havde redaktionsholdet ønsket at mødes med politikerne.

Idéen om foretræde for Social- og indenrigsudvalget blev født allerede lige efter sommerferien i 2015.

Et besøg på Kallerupvej af Ældre- og handicapforvaltningen fra Odense Kommune og Folketingsmedlem Lotte Roed (R) i efteråret, samt af Sundheds- og ældreminister Sophie Løhde i november, hvor brugerne fortalte om de nuværende problemstillinger og fremtidige forslag til den kommende demenshandleplan for de forskellige gæster - bl.a. ministeren - forstærkede blot tanken om at møde udvalget.

Så de efterfølgende redaktionsmøder blev bl.a. brugt til at diskutere, hvilke emner vi gerne ville forelægge.

 

Medlemmer af Folketingets Social- og indenrigsudvalg

I begyndelsen af januar 2016 fremsendte redaktionen så anmodningen om foretræde for Folketingets Social- og indenrigsudvalg, samt vedhæftet til Sundheds- og ældreudvalget, sammen med emnelisten.

Midt i januar fik Kallerupvej og redaktionen endnu et besøg, nemlig af Odenses rådmand for Ældre- og handicapforvaltningen, Brian Skov Nielsen (Ø), som også fik en bred orientering om stedet, brugerne og disses problemer.

Vi havde nu fået svar tilbage fra Borgen. Man ville gerne tage imod redaktionen torsdag den 3. marts 2016 kl. 12.15. Et kvarter kunne de 6 redaktionsmedlemmer få til at fortælle om deres problemer og nye livsudfordringer - det var lige 2 minutter til hver.

Efterfølgende blev listen "kogt ind" og redaktionens medlemmer valgte hver især ind på et par vigtige emner, som man så gik i gang med at samle materiale til, fortælle om og nedskrive.

Øvelsen gik nu ud på at få alle artikler omskrevet til korte oplæg. Koncentreret arbejde, som tog et par redaktionsmøder.

På det allersidste møde i februar inden vi skulle af sted, hvor vi lige skulle pudse det sidste af, modtog redaktionen følgende besked fra Borgen: I får kun 1 minut hver, resten af tiden skal være til evt. spørgsmål fra udvalgsmedlemmerne.

Uha… Uha… Stram op! Stram op! Alle gik på med krum hals. Alt blev reduceret og ”kogt yderligere ind”, og alle knoklede det bedste, vi havde lært. Der blev taget tid på alle oplæg. Og ”skåret yderligere ned” – og – VIOLA – det lykkedes – uden at helheden gik tabt.

 

Medlemmer af Folketingets Social- og indenrigsudvalg

Så kørte bussen. Torsdag den 3. marts. Fra Kallerupvej til Christiansborg. Kl. 11.30. Gennem sikkerhedstjek. Op på 2. sal. Nu skulle slaget slås.

Søde og venlige sekretærer tog imod os og fortalte lidt om, hvor og hvordan det skulle foregå.
Vi kiggede hinanden dybt i øjnene. Alle i gruppen var koncentrerede, spændte, men ikke synligt nervøse.

Så gik døren op. Velkommen i Social- og indenrigsudvalget. Her stod 10-15 af de folkevalgte på tinge. Så blev vi bænket. Fmd. for udvalget, Karin Nødgaard (DF) bød velkommen. Ulla Thomsen, Kallerupvej takkede og præsenterede redaktionen.
Og så gik det ellers slag i slag fra de 6 redaktionsmedlemmer de følgende 6-7 minutter - eller som vi siger her på Fyn: "Som skidt fra en spædekalv".

 

Medlemmer af Folketingets Social- og indenrigsudvalg


Fuldstændige klare i spyttet fik de hver især fortalt - kort og præcist - om de udfordringer tilværelsen byder én og om følge-problemerne som lovgivningen ikke tager højde for, når man bliver ramt af en demenssygdom som ung/yngre.

For nogle af tilhørerne så det ud som om, at det kom helt uvarslet, som uforfalsket nyt.
Derefter 4 uddybende spørgsmål, som Ulla prompte besvarede. Det var det. Tak for i dag.
At dømme efter nogle medlemmers reaktioner og deres ansigtsudtryk ”gik den rent ind”. RESPEKT.

Det gjorde I s…. godt!!!

Efter en hurtig evaluering stod den på frokost i Snapsetinget. Hen til elevatoren og nedad igen. Og da vi steg ud, fik vi en maskinpistol lige i næsen. Hvad f..... var nu det. Væk! Væk! Væk! Blev der råbt. Adskillige maskerede, svært bevæbnede antiterrorkorps-politifolk havde besat Borgen.
Nå, heldigvis viste det sige "kun" at være en uskyldig italiensk turist, der uheldigvis havde noget gult spaghetti hængende ud af en mavetaske - vistnok.

Så vi blev hurtigt "løsladt" og kunne sætte tænderne i en lækker buffet ved et veldækket bord. Tak for det. Og tak for mad. Selvom John harcelerede over for lidt fadøl.

 

Farvel og tak Christiansborg


Så gik turen til Alzheimerforeningen's lokaler, hvor vi fik en rundvisning og hilste på alle medarbejderne.
Foreningen var vært ved en kop kaffe med brød og besøget mundede ud i en orientering om det nyeste tiltag: "Demensven". Spørgsmål og gode råd blev udvekslet inden vi sidst på eftermiddagen atter drog vestpå til Odense.

 

Alzheimerforeningen

Tak for et godt forløb, en god "promovering" og et slagkraftigt møde, samt en lang, men hyggelig tur.
Gid jeres anstrengelser må bære frugt.

Hilsen Torben

 

 


 


PS. Efterfølgende har vi fået et skriv fra udvalgets sekretær, der meddeler at udvalget har sendt et spørgsmål videre til ministeren.

Citat fra Folketinget/Dokumenter:
Social- og Indenrigsudvalget, Alm. del  2015-16: Spørgsmål og svar
SOU, Alm. del spørgsmål 213
Spm. om at redegøre for hvilke regler for transport til yngre borgere med demens, der gives efter serviceloven, til social- og indenrigsministeren

Spørgsmålets ordlyd:
Vil ministeren redegøre for hvilke regler for transport til yngre borgere med demens, der gives efter serviceloven? Vil ministeren derudover redegør for udgifterne, hvis man udvidede målgruppen for modtagere af kørselsordning, eventuelt med en andel til egenbetaling? Se tillige SOU alm. del – 211.

Spørgsmålet findes også som en PDF-fil.
Læs her: http://www.ft.dk/samling/20151/almdel/sou/spm/213/1607660.pdf

 

Tilbage til Alzheimer-avisen 2016

 

Aktuelt

25. marts 2018

Kallerupvej-modellen

Magasinet er en beskrivelse af dagligdagen på Kallerupvej og den meget forskellige brug, der er af lokalerne og stedet.


7. februar 2018

"Når plejeboligen nærmer sig"

Dette hæfte giver gode råd fra pårørende ægtefæller - til ægtefæller og andre nære pårørende - til mennesker med en demenssygdom


7. februar 2018

"Kom i gang i god tid"

- gode råd til demensramte og deres pårørende - fra pårørende ægtefæller


Kallerupvej

Seniorhus Odense

Alzheimerforeningen

Alzheimer-avisen på Facebook

 
  www.alzheimer-avisen.dk - Kallerupvej 58 - 5230 Odense M - Tlf. 6619 4091
Email: kallerupvej58@gmail.com