Alzheimer avisen
 

En minister kom forbi

 

Ministerbesøg

2. december 2015

Skrevet af: Ulla Thomsen

Fotos: Torben Olsen

Sophie Løhde

Ministerbesøg

Mandag den 23. november fik Kallerupvej besøg af Sundheds- og Ældreminister

Sophie Løhde.


Ministeren var inviteret til Odense Kommune for at høre om og se kommunens indsats på demensområdet. I den sammenhæng blev vi valgt som besøgssted - stor tak for det.

Med store forventninger og godt forberedte så vi frem til mødet med Sophie Løhde. Hun ankom ved 16 tiden med Odenses Ældre- og Handicaprådmand Brian Nielsen som frontløber - fulgt af adm. direktør Helene Bækmark, nogle embedsfolk og en journalist. Gæsterne og de ca. 25 fremmødte fra Kallerupvej samt landsformand Birgitte Vølund fra Alzheimerforeningen blev bænket tæt omkring det ”runde” bord - og så var vi i gang.

 

Ministerbesøg

 

 

Ministerbesøg


Først blev der fortalt om Kallerupvejs virke og tilbud. Derefter fulgte korte beretninger fra de forskellige deltagere. Deltagere med demens fortalte om deres udfordringer i hverdagen og den støtte de får via ægtefællen, fagfolk og Kallerupvej. Forskellige ægtefæller og en mor fortalte om behovet for fleksibel støtte, hjælp og transport, så både syge og raske kan få mulighed for frirum.  Et par ægtefæller, hvis syge hustru og mand bor i plejebolig, berettede om Livsplakaten - og fællesskabets betydning, og  om  at  få overskud ved også at være frivillige på forskellige fronter på Kallerupvej.

Får man demens i en yngre og aktiv alder, så slutter ens arbejdsliv og ens hverdags- og fritidsliv ændrer sig - og hvad skal man så stille op med de muligheder, der er, trods begrænsning - hvis der ikke kommer noget i stedet.

 

Ministerbesøg

 

Ministerbesøg

 

Derfor blev det pointeret, hvor stor betydning det har, at komme på og være en del af et aktivt sted som Kallerupvej, hvor man kan bruge sine evner og ideer og være med til at gøre noget for sig selv, sine nærmeste og for fællesskabet. Et sted, hvor man får mulighed for at afprøve og lære nyt.  Det er med til at give nyt livsmod, energi og kvalitet ind i en hverdag, der er ændret drastisk på grund af demens.  

 

Ministerbesøg

 

Ministerbesøg


Vi tror og håber at ministeren fik syn for, at det er vigtigt at være med og være aktiv, også når man har fået demens. Ændringerne af hukommelse, overblik og initiativ gør det svært at komme i gang uden en hjælpende hånd fra familie og det offentlige. Man har brug for hjælp og struktur til at være aktiv. Mange må ikke længere køre bil, hvilket er en yderligere hindring for at være virksom og træne sig. Derfor er det meget påkrævet, at der i et trænings/støtte koncept er mulighed for transport, præcis som de fysisk handicappede, der har retten til SBH kørsel. - Vi be’r blot om ligestilling.

 

Får man mulighed for kørsel, så er dét ingen hindring for at komme af sted, for at vedligeholde ens ændrede funktioner, også når ens ægtefælle er på arbejde - og så er man ikke er afhængig af at ægtefællen/ens forældre kører.

Det blev et rigtigt givende og inspirerende møde. Så kære Sophie Løhde, tak for din interesse, opmærksomhed og lydhørhed. Du levede helt op til din artikel om at søge information om demens fra alle vinkler til den nye demenshandleplan 2016-26, der forventes færdig til efteråret.

Ministerbesøg

 

Husk også os yngre, der har fået demens og vore familier, og vær opmærksom på at Kallerupvejs koncept
”Odense modellen” har vist sig både bæredygtig, billig og gavnlig for rigtigt mange, der lever med demens tæt inde på livet.  Vi glæder os til et fortsat samarbejde både direkte og indirekte via Alzheimerforeningen og Odense Kommune.

På vegne af redaktionen

Kirsten Suhr, Grethe Smidt, Sonja Alsing-Børgesen

og Ulla Thomsen.


KALLERUPVEJS KONCEPT:

- En veluddannet faglig leder.
- En fast base, et sted hvor man kan være aktiv.
- Et åbent sted, hvor man kan komme lige fra gaden  og være anonym  (ingen visitation).

- Deltagende (så meget man lyster og formår) deltagere med demens, ægtefæller, familie m.fl.  
- Frivillige med ansvars- og opgaveaftaler.

Dette koncept har vist sig at være bæredygtigt nu på 16. år.
I 2009 i Amsterdam blev det første Odensehuis etableret efter Kallerupvejs koncept ” Odense modellen”. Efterfølgende er der etableret 11 Odensehuise i Holland.

 

Ministerbesøg

Tilbage til Gæster 2015
Tilbage til Alzheimer-avisen 2015

 

Gem

Aktuelt

25. marts 2018

Kallerupvej-modellen

Magasinet er en beskrivelse af dagligdagen på Kallerupvej og den meget forskellige brug, der er af lokalerne og stedet.


7. februar 2018

"Når plejeboligen nærmer sig"

Dette hæfte giver gode råd fra pårørende ægtefæller - til ægtefæller og andre nære pårørende - til mennesker med en demenssygdom


7. februar 2018

"Kom i gang i god tid"

- gode råd til demensramte og deres pårørende - fra pårørende ægtefæller


Kallerupvej

Seniorhus Odense

Alzheimerforeningen

Alzheimer-avisen på Facebook

 
  www.alzheimer-avisen.dk - Kallerupvej 58 - 5230 Odense M - Tlf. 6619 4091
Email: kallerupvej58@gmail.com