Alzheimer avisen
 

Aftenmøde med ægtepar-gruppen

 

Repræsentanter for ægtepar-gruppen

18. oktober 2015

Skrevet af: Ulla Thomsen og Torben Olsen

Fotos: Torben Olsen, John Larsen, Lotte Rod

Besøg fra "Borgen" og Alzheimerforeningen

Aftenmøde med repræsentanter for ægtepar-gruppen


Efter nogle intense timer var der en minipause, indtil mødet med 5 yngre ægtepar afsluttede dagen.

 

Demens forandrer livet  

Her blev Lotte præsenteret for vores nye håndbog

"Demens forandrer Livet",

som deltagerne har været med til at udarbejde.

Og nogle af de behov yngre ægtepar har.


Det er vigtigt for ægteparrene, at personalet ser dem og deres individuelle problemer og giver hjælp og støtte, fleksibelt og ud fra den enkeltes behov. Alle ægtefæller med demens har måttet opgive deres job – samtidig med at den raske ægtefælle stadig arbejder, et enkelt par har stadig børn på 11 og 16 boende hjemme. Det giver helt særlige udfordringer, som det sundhedsfaglige personale skal blive bedre til at støtte op om. Og som politikerne skal være vidende om, for at kunne skabe den bedste overordnede handleplan på demensområdet.

 

Repræsentanter for ægtepar-gruppen


Der er brug for viden om de hjælpemuligheder, der er, også via lovgivning. Der er behov for flere steder som Kallerupvej. Behov for fysisk træning, for forskellige aktiviteter, der styrker ens selvværd og glæde. Behov for at være med i sociale fællesskaber, at få en stemme, være medbestemmende og anerkendt.  
Og så er der et stort behov for oplysning om livet med demens, og for, at det sundhedsfaglige personale bliver klædt bedre på til deres mangeartede opgaver med at støtte demensramte og deres familier.

Tilbage til Besøg fra "Borgen" og Alzheimerforeningen
Tilbage til Politik / Debat
Tilbage til Alzheimer-avisen 2015

Aktuelt

25. marts 2018

Kallerupvej-modellen

Magasinet er en beskrivelse af dagligdagen på Kallerupvej og den meget forskellige brug, der er af lokalerne og stedet.


7. februar 2018

"Når plejeboligen nærmer sig"

Dette hæfte giver gode råd fra pårørende ægtefæller - til ægtefæller og andre nære pårørende - til mennesker med en demenssygdom


7. februar 2018

"Kom i gang i god tid"

- gode råd til demensramte og deres pårørende - fra pårørende ægtefæller


Kallerupvej

Seniorhus Odense

Alzheimerforeningen

Alzheimer-avisen på Facebook

 
  www.alzheimer-avisen.dk - Kallerupvej 58 - 5230 Odense M - Tlf. 6619 4091
Email: kallerupvej58@gmail.com