Alzheimer avisen
 

Byhøjskolen - Daghøjskole - uge 40-1

 

 Daghøjskole - uge 40-1
28. september 2015

Tekst: Anne-Mette Andersen. Fotos: John Larsen

 

Daghøjskole - Modul 3   BYHØJSKOLEN

Daghøjskole for krop og sind

Uge 40-1

Dagbogsblade skrevet af

Anne-Mette Mundt Andersen


Gæster og gospel
UGE 40 - Mandag den 28. september:

 

I dag havde vi besøg af Lotte Rod, medlem af Folketinget for De Radikale og Nis Peter Nissen, direktør i Alzheimerforeningen.

 

Vi have sammensat følgende program:

1. Velkomst og præsentation

2. Gospel

3. Frokost

4. Motion

5. Afrunding

 

Desuden havde vi samlet 4 emner/problemområder vi gerne ville fortælle Lotte Rod om, nemlig:

1. Transport/Flextrafik

2. Teknologi i hverdagen

3. Varighed af tilbud

4. Højskoletilbud

 

1. Vi fortale om de udfordringer transport-ordningen -  eller mangel på samme - giver demente, da flextrafik kun gælder i forhold til fysiske handicaps.

 

Demente kan have kognitive problemer, der gør transport/færdsel på egen hånd problematisk eller som umuliggør deltagelse i vedligeholdende aktiviteter, både hvad angår træning og sociale arrangementer, resultatet er, at man ofte bliver isoleret.

 

Lovgivningen inden for området beror på "kan"-paragraffer, hvorefter den enkelte kommune selv vurderer og træffer beslutningen. Dementes ønske er "skal"-paragraffer, så alle bliver ligestillet - også på tværs af kommunerne.

 

2. En øget opmærksomhed og gerne større bevillinger af tekniske hjælpemidler til demente bl.a. til transport, men også til at løse de mange nye udfordringer en demenssygdom giver for at lette hverdagens mange gøremål, alt sammen noget, der er med til at øge livskvaliteten og selvstændigheden.

 

3. Varige, differentierede undervisningstilbud for demensramte, så man ikke, som nu og i udbredt grad er afhængig af midler fra fonde og midlertidige puljer, samt satspuljemidler, der skæres væk eller omfordeles.

 

4. Så fortalte vi om daghøjskole-tilbuddet:

- Hvad betyder det, at have noget fast i sin hverdag . . .

- Oplevelsen af at kunne noget/lære noget - det har værdi . . .

- Livskvalitet - knytte venskaber på en ny måde - fællesskabet . . .

- FAGpersoner, der underviser, højner kvaliteten ! ! !

- Demens rammer også yngre. Det er ikke kun en aldersrelateret sygdom. Når man har været vant til en fyldt hverdag, bliver der et stort tomrum, når jobbet forsvinder.

KALLERUPVEJ FYLDER HVERDAGEN MENINGSFULDT UD.

 

Efter morgenkaffesamlingen deltog begge vore gæster i gospel-undervisningen.

 

Senere på dagen drog de videre til Kallerupvej, hvor de var gæster ved et frokostmøde. Om aftenen var de inviteret til at høre om de pårørendes udfordringer og sluttelig var det ægtepar-gruppens tur til at fortælle om samlivet med en demens ægtefælle.

 

Har du lyst til at læse om besøget på Kallerupvej

så "KLIK HER".

 

Heldigvis fik vi - på Daghøjskolen - luftet mange tanker og synspunkter, som Lotte og Nis kunne tage med sig "hjem".

 

Vi sluttede dagen med at "røre os" - efter at vi taget afsked med vores gæster.

 

 

Vi viser kun 1 foto pr. gang.

 Ønsker du at se de øvrige billeder, skal du blot "klikke" på billedet herunder.

 

Gæster og gospel

 
Læs de øvrige artikler her.
 

Tilbage til Alzheimer-avisen 2015

Aktuelt

25. marts 2018

Kallerupvej-modellen

Magasinet er en beskrivelse af dagligdagen på Kallerupvej og den meget forskellige brug, der er af lokalerne og stedet.


7. februar 2018

"Når plejeboligen nærmer sig"

Dette hæfte giver gode råd fra pårørende ægtefæller - til ægtefæller og andre nære pårørende - til mennesker med en demenssygdom


7. februar 2018

"Kom i gang i god tid"

- gode råd til demensramte og deres pårørende - fra pårørende ægtefæller


Kallerupvej

Seniorhus Odense

Alzheimerforeningen

Alzheimer-avisen på Facebook

 
  www.alzheimer-avisen.dk - Kallerupvej 58 - 5230 Odense M - Tlf. 6619 4091
Email: kallerupvej58@gmail.com