Alzheimer avisen
 

Specialundervisning og mig

 

4. september 2008
Skrevet af: Gerda Hansen

 

Specialundervisning
og mig
 


Jeg går til undervisning på Specialundervisningscentret, Egedammen i Hillerød.

Her undervises der efter funktionsniveau ved hukommelsessvækkelse og der skelnes ikke om diagnosen er demens eller sen-hjerneskade.

Jeg er henvist på baggrund af mine hukommelsesproblemer og funktionsændringer, da jeg har fået diagnosen Alzheimers. Jeg vil derfor gerne lære nye strategier, så jeg bedre kan klare min dagligdag.

På Egedammen fortæller de, at der henvises elever fra kommunerne i Region Nordsjælland. Det kan være forskelligt hvilken holdning den enkelte kommune har til diagnoser, derfor kan det være forskelligt hvem, (hvilke diagnoser) med hukommelsessvækkelse, der bliver tilbudt undervisning.

Der undervises i små hold på kurser, hvor man lærer og træner det med, at bevare det man allerede kan og lærer huskestrategier m.m. med udgangspunkt i den enkeltes behov, forudsætning og udviklingsmulighed.

Erindrings- og livshistorieskrivning
Der er også hold i erindrings / livshistorieskrivning og sådan et hold går jeg på. Det er meget opbyggende for mig. For det første har jeg lært at skrive på computer, hvad jeg aldrig havde prøvet før, det fandt jeg så spændende, at jeg nu har købt en selv.
 
Jeg skriver min egen historie, med mange episoder fra barndommen, som giver et godt tidsbillede af at være barn i efterkrigstiden. Det er meget spændende og sætter tankevirksomheden i gang. Jeg husker mere og mere i små detaljer, hvilket har stor betydning for mig, da jeg bedre kan snakke med, når talen kommer ind på ting fra 50erne, hvor jeg endda kan dupere andre med min viden.

Men størst betydning har det, at jeg har lært at skrive på computer. Det udvider min verden meget, og jeg får stor anerkendelse for det, og mange forbavses over, at én med Alzheimers kan lære helt nye ting. Det gør mig stolt. Og jeg er måske med til at ændre folks syn på demens.
 
Jeg har svært ved, at formulere mig korrekt, og må skrive mange kladder før jeg er tilfreds. Kladderne skriver jeg i hånden, på den måde træner og bevare jeg også min håndskrift, så jeg fortsat kan skrive og læse alle de huskesedler, jeg er så afhængig af i hverdagen.

Jeg har også, via historieskrivningen, fået mere kontakt til mine brødre, fordi jeg må ringe og spørge om noget fra vores barndom.


Tilbage til Arkiv 2008
h

Aktuelt

25. marts 2018

Kallerupvej-modellen

Magasinet er en beskrivelse af dagligdagen på Kallerupvej og den meget forskellige brug, der er af lokalerne og stedet.


7. februar 2018

"Når plejeboligen nærmer sig"

Dette hæfte giver gode råd fra pårørende ægtefæller - til ægtefæller og andre nære pårørende - til mennesker med en demenssygdom


7. februar 2018

"Kom i gang i god tid"

- gode råd til demensramte og deres pårørende - fra pårørende ægtefæller


Kallerupvej

Seniorhus Odense

Alzheimerforeningen

Alzheimer-avisen på Facebook

 
  www.alzheimer-avisen.dk - Kallerupvej 58 - 5230 Odense M - Tlf. 6619 4091
Email: kallerupvej58@gmail.com