Alzheimer avisen
 

Serviceloven og demens

 

27. august 2008
Skrevet af: Redaktionen

 

Serviceloven og demens

 
Hvordan ser Serviceloven på mennesker, der har fået problemer med at huske, med at finde rundt, med at tage initiativ og med at udtrykke sig?

Er der forskel på om personen har fået disse problemer på grund af en sygdomsproces i hjernen eller på grund af en opstået skade i hjernen?

  • Hvad er det, kommunen vægter, når man søger hjælp og støtte?
  • Er det ens personlige ønsker, funktionsniveau og funktionstab?
  • Er det ens diagnose og den diagnosegruppe man tilhører?

Hvad siger Serviceloven om disse spørgsmål - hvordan forvaltes det i din kommune?

Det er nogle af de temaer Alzheimer-avisen gerne vil tage fat på i de følgende artikler.

I mange danske kommuner har man opdelt demens, senhjerneskade- og psykiatri-områderne i forskellige forvaltninger, hvilket kan medføre, at man som yngre med demens tidligt i sygdomsforløbet kan ”falde mellem flere stole” og derved blive glemt eller få utilstrækkelig hjælp og støtte. 

  • Serviceloven taler om det enkelte menneskes funktionsevne og ikke om diagnoser.
  • Serviceloven ser på mennesket og familiens ressourcer.
  • Serviceloven vil i samarbejde med den enkelte - forbedre livskvalitet.
  • Serviceloven forvaltes af den enkelte kommune ud fra kommunens politikker bl.a. omkring demens.

Herunder kan du se det overordnede formål med serviceloven.
Formålet er:

  • at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer,
  • at tilbyde en række almene serviceydelser, der også kan have et forebyggende sigte,
  • at tilgodese behov, der følger af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

Stk. 2. Formålet med hjælpen efter denne lov er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten.

Stk. 3. Hjælpen efter denne lov bygger på den enkeltes ansvar for sig selv og sin familie.
Hjælpen tilrettelægges ud fra den enkelte persons behov og forudsætninger og i samarbejde med den enkelte.

Hvordan er det i din kommune og hvilke erfaringer har du?


Tilbage til Arkiv 2008
h

Aktuelt

25. marts 2018

Kallerupvej-modellen

Magasinet er en beskrivelse af dagligdagen på Kallerupvej og den meget forskellige brug, der er af lokalerne og stedet.


7. februar 2018

"Når plejeboligen nærmer sig"

Dette hæfte giver gode råd fra pårørende ægtefæller - til ægtefæller og andre nære pårørende - til mennesker med en demenssygdom


7. februar 2018

"Kom i gang i god tid"

- gode råd til demensramte og deres pårørende - fra pårørende ægtefæller


Kallerupvej

Seniorhus Odense

Alzheimerforeningen

Alzheimer-avisen på Facebook

 
  www.alzheimer-avisen.dk - Kallerupvej 58 - 5230 Odense M - Tlf. 6619 4091
Email: kallerupvej58@gmail.com