Alzheimer avisen
 

Ønskede kontakt med ligestillede

 

4. juni 2008
Skrevet af: Kent Olsen, Gerda Hansen, Grethe Smidt
Journaliststøtte: Ulla Thomsen


Ønskede kontakt med ligestillede
Bevare det sociale liv


"Hvor er de andre"  
Det spørgsmål stillede Kent Olsen, da han i en alder af 43 år fik stillet diagnosen Alzheimers. Kent ønskede kontakt med andre yngre, der havde fået sygdommen, rundt om i landet.

Dette ønske om at mødes blev grundlaget for Den landsdækkende TænkeTank for yngre og tidligt demensramte, som blev afholdt første gang i Odense i 2006 og gentaget i 2007 på Brogården ved Strib.

Kent Olsen   Kent har sammen med sin ægtefælle deltaget i begge seminarer. "Det er godt at være sammen med ligestillede og høre, hvordan de klarer sig i hverdagen. Det er ikke sygdomssnak, der er interessant for mig, men muligheden for at få tid til at snakke, more sig og gøre noget sammen".


Formålet med Den landsdækkende TænkeTank er:

  1. At knytte kontakter på landsplan og udveksle erfaringer om hverdagslivet og de offentlige og private tilbud til demensramte og deres familier – samt at pege på behov for yderligere tilbud
  2. At demensramte opdateres med den nyeste viden (forskning) på området
  3. At synliggøre at yngre-/ tidligt demensramte er mennesker med ressourcer trods sygdommens begrænsninger
  4. At få politikere, embedsmænd, fagpersoner og Alzheimerforeningen (hvis formål bl.a. er at varetage demensramtes interesser) til i højere grad at sætte demens hos yngre-/ tidligt demensramte på dagsordenen
  5. 5.    At være med til at gøre en forskel – at ændre omverdenens syn på demens, påvirke demenspolitikken og fjerne tabuet omkring demenssygdomme.

"Det har været en god oplevelse at deltage", siger Kent. "Det er tydeligt, at der er faldet mere ro over TænkeTanken. Da vi startede i 2006 skulle vi afprøve flere ting, men i 2007 var programmet faldet mere på plads, så der blev mere tid og ro".

Frivillig ledsager giver tryghed

Grethe Smidt   Grethe Smidt på 53 år fik en herpes infektion i hjernen i 2005.
Grethe var med på TænkeTankens seminar for første gang i 2007.
"Jeg har problemer med at orientere mig og at huske, hvad jeg skal.

Jeg fik en frivillig med som ledsager. Det gjorde mig tryg, så jeg kunne bruge min energi og kræfter på at lytte og suge viden til mig og nyde samværet med de andre.

Jeg havde nogle rigtig gode dage, og syntes det er godt, at vores seminar kaldes for en TænkeTank, for jeg har tidligere arbejdet i fagbevægelsen og i politik. TænkeTank er et positivt ladet udtryk, som signalerer, at selvom vi har fået demens, er vi ikke mindre begavet – vi har faktisk noget, vi kan byde ind med.
Vi er en gruppe mennesker med interesser og erfaringer, som andre kan have glæde af".

Gerda Hansen, som fik konstateret Alzheimers som 57-årig

Gerda Hansen   "Det var meget positivt at møde andre yngre demensramte, samtidig med at der var fokus på os og det, vi havde på hjertet. Jeg blev meget opmuntret over at opleve, at nogle kunne så meget, f.eks. at stille sig op og fortælle om deres liv og

ønsker. Jeg tænkte, "kan de - kan du også". Jeg holdt mig til ved planlægningsmøderne, da næste års TænkeTank skulle planlægges.

Første gang mødtes vi på vandrehjem i Odense og sidste år på Brogården i Strib.

Der var fælles oplysende foredrag for alle. I 2006 var det Rolf Bang Olsen, der på sin levende, forståelige og humoristiske måde fortalte om hjernens funktion. I 2007 var det Henning Kirk, der fortalte om det hjernen stadig kan, og hvad vi selv kan gøre for at styrke og forkæle de funktioner, som stadig virker.

Vi var inddelt i mindre erfaringsgrupper med 4-5 deltagere i hver, samt 2 hjælpere. Vi drøftede, hvad vi havde brug for, da diagnosen blev stillet og i vores hverdag.

Der var også flere emner, vi kunne vælge os ind på. – Jeg havde på forhånd valgt mig ind på "Bofællesskaber for yngre demensramte, noget som kan blive aktuelt for mig som alene boende.

Til dette års TænkeTank i 2008 håber jeg, der kommer noget om hjælpemidler – elektroniske huskeredskaber, og en erfaringsudveksling fra de, der allerede har hjælpemidlerne.

Det vil gøre det lettere at forklare sin hjemkommune om de rettigheder til kompenserende hjælpemidler, som handicappede har ifølge serviceloven".


Faktaboks:

Hvordan det hele startede:
I 2004 ønskede en 43 årig familiefar at mødes med andre demensramte fra hele landet, for at udveksle erfaringer omkring et ændret liv med demens.
Det affødte et samarbejde mellem yngre demensramte tilknyttet Rådgivnings- og kontaktcentret i Odense og Det faglige netværk for iværksættere af støttetilbud til tidligt demensramte.
Samarbejdet resulterede i den første Landsdækkende Tænketank for yngre og tidligt demensramte der blev afholdt i Odense i 2006 med 21 demensramte, 10 ledsagere og 16 frivillige fagfolk og pårørende. I efteråret 2007 blev TænkeTanken afholdt på Brogården i Strib med deltagelse af 35 demensramte, 20 ledsagere/pårørende og 20 frivillige der tæller fagpersoner og pårørende.
I 2008 vil den landsdækkende TænkeTank blive afholdt fredag/lørdag den 31/10 og 1/11 på Brogården i Strib. Temaet er "Dit liv".

 

Tilbage til Arkiv 2008
h

Aktuelt

25. marts 2018

Kallerupvej-modellen

Magasinet er en beskrivelse af dagligdagen på Kallerupvej og den meget forskellige brug, der er af lokalerne og stedet.


7. februar 2018

"Når plejeboligen nærmer sig"

Dette hæfte giver gode råd fra pårørende ægtefæller - til ægtefæller og andre nære pårørende - til mennesker med en demenssygdom


7. februar 2018

"Kom i gang i god tid"

- gode råd til demensramte og deres pårørende - fra pårørende ægtefæller


Kallerupvej

Seniorhus Odense

Alzheimerforeningen

Alzheimer-avisen på Facebook

 
  www.alzheimer-avisen.dk - Kallerupvej 58 - 5230 Odense M - Tlf. 6619 4091
Email: kallerupvej58@gmail.com