Alzheimer avisen
 

Alzheimer-avisen

 

3. juni 2008
Skrevet af: Ulla Thomsen


Alzheimer-avisen

Projekt Alzheimer-avisen
– en netavis for demensramte
produceret med støtte fra
frivillige og faglige ressourcepersoner.


Alzheimer-avisen udgør en internetbaseret Info-avis, om muligt suppleret med en årlig papiravis.
Net-avisen bliver som udgangspunkt opdateret én gang om måneden.
Målet er, at der er mindst én ny forsideartikel hver gang og gerne et par nye artikler.

Alzheimer-avisen

Frivillige ressourcepersoner

"Vores avisredaktion består af både demensramte, frivillige pårørende og lederen", siger Kim Gommesen.
"Mine forventninger til de frivillige er engagement - at de brænder for sagen. De skal være støttepersoner, når jeg kører fast og være med til at holde den røde tråd i det, vi har aftalt, så vi kan komme videre."

I dette avisprojekt udgør de frivillige og de faglige ressourcepersoner rundt i landet en base, så de forskellige avisredaktioner får støtte til at fungere. De demensramte i redaktionerne har behov for, og ønsker støtte og hjælp til, at organisere, huske og få hold på det praktiske i redaktionsarbejde.

Som avisansvarlig ser jeg at samarbejde, gensidighed, trygge rammer, struktur og en hjælpende hånd, får redaktionernes kreativitet og energi til at blomstre.

Vi er i gang med at udforske samarbejdsmåder – og udvikle net-avisens rammer, struktur og indhold.

FORMÅL
Avisen har to formål:
Et eksternt formål, som handler om at sætte fokus på yngre og tidligt diagnosticerede dementes livsvilkår.
Og et internt formål, som handler om at skabe en meningsfuld aktivitet for yngre og tidligt diagnosticerede.

Det eksterne formål
Avisen kan være med til at:
•    gøre opmærksom på, at man kan få en demenssygdom selv om man er ung. Og at antallet af yngre demente er stigende,
•    gøre opmærksom på, at der findes en række tilbud og lignende tilbud til yngre og tidligt diagnosticerede demente,
•    beskrive og fortælle om, hvad det er for et liv, som yngre og tidligt diagnosticerede lever. Hvad det betyder for deres forhold til ægtefællen, børnene, familie og venner samt ikke mindst, hvad det betyder ift. deres egen identitet og opfattelse af sig selv,
•    fortælle de gode historier, så det ikke altid er katastrofe-historierne, som kommer frem,
•    fortælle, når yngre og tidligt diagnosticerede demente og deres pårørende oplever et system, som ikke forstår eller vil tilgodese de behov, de har,
•    sætte yngre og tidligt diagnosticerede demente på landkortet.
 
Det interne formål
Det handler om at skabe en aktivitet, som yngre demensramte har lyst til at arbejde med i hverdagen.

Derfor er det interne formål at skabe:
•    en meningsfuld aktivitet som en gruppe af yngre og tidligt diagnosticerede har lyst til at arbejde med,
•    en aktivitet på tværs af de forskellige tilbud rundt om i landet, som kan binde dem sammen på tværs af geografien,
•    mulighed for læring hos de yngre demensramte, som skal være med til at producere Info-avisen,
•    mulighed for at gennemføre kursusaktiviteter, så de yngre demensramte, som skal være med til at producere Info-avisen, får mulighed for at lære at bruge nogle formidlingsmæssige værktøjer.
 
Målgrupper
Primære målgrupper:
•    yngre og tidligt diagnosticerede demensramte
•    eventuelle ægtefæller og børn
•    andre pårørende
 
Sekundære målgrupper:
•    befolkningen generelt
•    politiske beslutningstagere
•    demenskoordinatorer og andre fagfolk på demensområdet
•    medierne

Produktet
Efter mange drøftelser vedrørende en net-avis eller en papiravis opstilles nogle karakteristika ved de to forskellige produkter.

Net-avis
•    Alle borgere kan klikke sig ind på en net-avis, hvis de har adgang til nettet.
•    En net-avis kan man læse døgnet rundt, når det passer én.
•    En net-avis kan være aktuel, fordi den kan opdateres løbende. Vi regner med at lave en opdatering én gang om måneden i første omgang.
•    Der er begrænset plads i en net-avis, fordi der ikke må være ret meget tekst på de enkelte sider
•    En net-avis kan have et arkiv, hvor vi kan gemme alle de tidligere artikler, så folk kan læse dem også.
•    En net-avis kan være med til at sætte dagordenen, hvis der er nogle spændende nyheder på den.
•    En net-avis kan henvende sig mere direkte til politikere med aktuelle problemstillinger.
•    En net-avis kan blive citeret i andre medier og dermed være med i en løbende debat.
•    Hvis en net-avis skal blive brugt, er det nødvendigt kontinuerligt at markedsføre netadressen.
•    Net-avisen kan blive læst op.
 
En papiravis
•    Kan evt. udkomme to gange årligt.
•    Er ikke aktuelt på grund af den lange produktionsproces.
•    Kan vi målrette til bestemte navngivne modtagere og dermed fokusere på udvalgte målgrupper.
•    Kræver en distribution, som er dyr og kræver meget arbejde.
•    Kan bedre gå bag ved nyheder og fortælle historier om det liv, som yngre demente og deres pårørende lever.
•    Er et godt visitkort, som vi kan dele ud til gæster, pårørende, kollegaer, til foredrag, på seminarer og konferencer mv.
•    Kan ligge på bordene i kantiner, personalestuer, i venteværelser, på apoteket mv.
•    Man skal ikke underkende betydningen af at have et konkret produkt i hånden.

Alzheimer-avisen

Projekt Alzheimer-avisen
Redaktionen
Vi forestiller os, at der bliver én samlet hovedredaktion i Odense og nogle lokalredaktioner ved de andre tilbud til yngre demensramte rundt om i landet.
Hovedredaktionen kommer til at bestå af tre grupper. Der skal være en ansvarshavende redaktør, som har det overordnede ansvar for arbejdet i de tre grupper og over for lovgivningen.

Administration
En administrations-gruppe som tager sig af økonomi, og distribution.

Journalistik
En journalistisk-gruppe som står for at planlægge og udføre det journalistiske arbejde med interviews og skrivning af artikler samt fotos.
Det bliver også den journalistiske gruppe, som har kontakten til lokalredaktionerne.

Teknik
En teknisk-gruppe som står for arbejdet med at lægge tekst og billeder ind på net-avisen, samt står for den tekniske produktion af magasinet og for billedbehandling.

Ressourcer
Vi har søgt Socialministeriets PUF midler og § 18 midler og vil søge div. midler, så vi kan få et godt økonomisk fundament for projektet.

Tilbage til Arkiv 2008
h

Aktuelt

25. marts 2018

Kallerupvej-modellen

Magasinet er en beskrivelse af dagligdagen på Kallerupvej og den meget forskellige brug, der er af lokalerne og stedet.


7. februar 2018

"Når plejeboligen nærmer sig"

Dette hæfte giver gode råd fra pårørende ægtefæller - til ægtefæller og andre nære pårørende - til mennesker med en demenssygdom


7. februar 2018

"Kom i gang i god tid"

- gode råd til demensramte og deres pårørende - fra pårørende ægtefæller


Kallerupvej

Seniorhus Odense

Alzheimerforeningen

Alzheimer-avisen på Facebook

 
  www.alzheimer-avisen.dk - Kallerupvej 58 - 5230 Odense M - Tlf. 6619 4091
Email: kallerupvej58@gmail.com