Alzheimer avisen
 

Demensramte på vulkanøen

 

8. december 2009
Skrevet af: Kim Gommesen og Bent Wulff
Redigeret af: Sonja Alsing-Børgesen og Jørgen Honoré
Fotos: Jørgen Honoré

Forholdene for demensramte på vulkanøen
 
Alzheimerforeningens direktør i Island beskriver forholdene for demensramte på vulkanøen

Svava Aradóttir   Direktøren for den Islandske Alzheimerforening, Svava Aradóttir, har været på besøg på Rådgivnings- og kontaktcentret på Kallerupvej 58 i Odense

     
Vi er alle glade og lidt stolte over den interesse, der vises for det arbejde, der bliver gjort her på Kallerupvej. Vi var interesseret i at vide mere om Svava Aradóttirs arbejde, og om hvordan forholdene er, for demente i Island.

Svava Aradóttir, direktøren for Alzheimerforeningen i Island, har beskrevet forholdene for os.

Alvheimerforeningen driver tre centre. Alle beliggende i Reykjavík:

   Fríðuhús (15 pladser)         Drafnarhús (20 pladser)           Maríuhús (20 pladser)


Det er et kommunalt visitationsudvalg, der visiterer til alle dagcentre og til alle plejehjem. Vi forsøger at få den demensramte til at være medbestemmende, men da der er ventelister, er det sjældent, at folk takker nej.

Der er megen kritik af visitationskriterierne. Der tages ikke hensyn nok til de problemer, de demensramte og deres pårørende kæmper med. Der arbejdes på at gøre visitationen mere retfærdig.

Vi har forskellige aktiviter, såsom maling, syning, smykker m.m. Personalet har snakket meget om, at de har svært ved at finde meningsfulde aktiviteter for mænd.

Centrene tager også meget ud af huset: På museum, café, ture i naturen m.m. Brugerne bestemmer selvfølgelig selv, hvad de har lyst til at være med til.


Vi har i Island hjemmepleje og hjemmehjælp, og der er ikke tradition for frivilligt arbejde. En kommunalt ansat støtteperson, som i har i Danmark, har vi ikke endnu. Til gengæld har vi stærke familiebånd, og de bliver flittigt brugt.


Der er en kørseles-service som vi ordner og planlægger. Prisen for at blive kørt er 33,50 d.kr. Og 33,00 d.kr. for mad pr. dag. For aktiviteterne betaler man ca. 100 d.kr. pr. måned.

Alle forstanderne for centrene er sygeplejeuddannede. Derudover består bemandingerne af sygehjælpere (gerne med videreuddannelse indenfor ældreområdet), og personale uden en egentlig uddannelse. Desuden har vi en ergoterapeut, som servicerer alle centrene. En gerontolog er tilknyttet centrene og kommer der en gang pr. uge. Vi stræber efter, at der ikke bliver mere end 3-4 brugere pr. ansat personale.

Bestyrelsen i FAAS (Alzheimersforeningen) består 100% af pårørende. Foreningen har ca. 850 medlemmer.


Jeg har mange og store visioner. Øget forståelse for demensramte familier, hos personale, politikere og andre, der har med planlægning og økonomi at gøre. Jeg vil øge plejepersonalets viden om demens og pleje af demensramte. Jeg vil øge støtten og rådgivningen til pårørende, herunder også til den yngre generationen af demensramte.

  Vi arbejder på at demensramte og deres familier, får samme støtte og rådgivning, uanset hvor i landet de bor. Vi har langt endnu. Særligt vedrørende yngre demensramte.


1000 tak for den gode modtagelse, jeg fik hos jer. Jeg var meget imponeret over jeres arbejde og jeres styrke. Jeg fik lært meget af at møde jer. Noget jeg håber på, at jeg kan bruge, for at gøre livet lettere for de mennesker jeg arbejder for: Demensramte og deres familier.

Med bedste hilsen,
Svava Aradóttir
Direktør for den islandske Alzheimerforening

Tilbage til Gæster 2009

Tilbage til Arkiv 2009
h

 

Gem

Aktuelt

25. marts 2018

Kallerupvej-modellen

Magasinet er en beskrivelse af dagligdagen på Kallerupvej og den meget forskellige brug, der er af lokalerne og stedet.


7. februar 2018

"Når plejeboligen nærmer sig"

Dette hæfte giver gode råd fra pårørende ægtefæller - til ægtefæller og andre nære pårørende - til mennesker med en demenssygdom


7. februar 2018

"Kom i gang i god tid"

- gode råd til demensramte og deres pårørende - fra pårørende ægtefæller


Kallerupvej

Seniorhus Odense

Alzheimerforeningen

Alzheimer-avisen på Facebook

 
  www.alzheimer-avisen.dk - Kallerupvej 58 - 5230 Odense M - Tlf. 6619 4091
Email: kallerupvej58@gmail.com