Alzheimer avisen
 

Demensramte familiers livsvilkår i Odense

 

Demensramte familiers livsvilkår i Odense

10. november 2009
Skrevet af: Grethe Smidt og Bent Wullf
Redigeret af: Pia Fentz
Fotos: Jørgen Honoré

Valg 2009:
Yngre/tidligt demensramte familiers livsvilkår i Odense

Alzheimer-avisen har inviteret Odenses borgmester, Jan Boye, til Kallerupvej for at interviewe ham om yngre og tidligt demensramte.
 
Hvad er demens for dig?

”For mig er demens en gruppe af forskellige mennesker med forskellige demensdiagnoser, og med forskellige besværligheder i hverdagen. Det er en sygdom, som svækker hjernen. Den rammer stadig flere ældre og yngre mennesker og det skal der tages hånd om.”

Gruppen af demensramte vil fremover vokse, på grund af flere ældre, bedre teknologi og læger der bliver dygtigere til at stille en demensdiagnose tidligt.
Hvordan har Odense kommune tænkt sig at forholde sig til og tackle dette?

”Vi er i byrådet nødt til at forholde os til dette, og her være opmærksomme på, at de demensramte får deres individuelle behov dækket, i form af medicin og hjælpemidler. Ja, i det hele taget det, som er nødvendig for at afhjælpe de forskellige behov, den enkelte har.”

Hvordan vil kommunen støtte – træning, hjælpemidler, fritidstilbud, aflastning m.m.?

Demensramte familiers livsvilkår i Odense   "Den nye teknologi er vi i Odense Kommune på forkant med. F.eks. den lille robotsæl, som giver tryghed hos den demensramte, samt robotstøvsugeren, vi nu skal til at bruge på alle plejehjem i Odense Kommune.

Den tid personalet sparer på dette, er tiltænkt den enkelte borger, i form af tid til snak og hygge.”
”Der bør også afsættes penge til bedre botilbud, som kan tilpasses den enkelte.”

Hvordan ser du yngre og tidligt demensramte og deres familiers behov?

”Kommunen har bevilliget en sum penge, og hvordan den præcis skal støtte den demensramte og familien, er op til demenskoordinatorerne, sygehus og egen læge. F.eks. også Ulla her på Kallerupvej. Et værested som jeg personligt synes, er et utroligt godt sted, for de demente og deres pårørende. Det højskoleophold, i er ved at tilrettelægge for personer med demens, håber jeg falder heldigt ud. Der er jo sat midler af til den slags tiltag, som i nævner her.”

Hvordan ser du brug af chip til demensramte - overgreb eller et gode?

”Jeg synes at brugen af chip eller GPS, er en god ting. Både til gavn for den, der har demens, dennes familie og personalet. Det giver tryghed. I Odense Kommune er der 60-70 personer der har en GPS.”

Hvad betyder kommunens demenspolitik og hvordan forvaltes den?

”Kommunen har formuleret en politik, som de prøver at leve op til. Det er jo demenskoordinatorerne, og også Ulla, som her arbejder med noget, de tror på, og som er en hjertesag for dem. De gør, hvad de kan, indenfor de økonomiske rammer, de har til rådighed.”

Mulighed for forbedringer?

”Vi er en rig kommune; men har stadig ikke penge nok. Alle vil jo gerne have stillet nogle flere midler til rådighed.”
”Det er ikke så ofte, at man i byrådet diskuterer de enkelte grupper. Det er de forskellige udvalg, som tager stilling til fordeling af pengene.”

Hvordan ser du på ligestilling og demens ifølge den nyligt underskrevne FN konvention?
Hvordan ser du på begrebet tilgængelighed i forhold til handicaps?

”Vi skal efterleve det, som er skrevet i konventionen; men i virkelighedens verden er det nok nemmere at få bevilliget hjælp til f.eks. transport, når man har et fysisk handicap, end hvis man har et mentalt handicap, som man jo ikke lige kan se.”

Fra Alzheimer-avisen siger vi mange tak til Odenses borgmester, Jan Boye, for et godt og konstruktivt interview.  Det er godt at yngre demensramte familiers livsvilkår kommer på den politiske dagsorden, så deres forhold kan bedres.

Tak fordi du gav dig tid til at komme. Og for den gode og værdige tone du lagde for dagen. Vi følte os alle godt tilpas i dit selskab.
 

Tilbage til Arkiv 2009
h

Aktuelt

25. marts 2018

Kallerupvej-modellen

Magasinet er en beskrivelse af dagligdagen på Kallerupvej og den meget forskellige brug, der er af lokalerne og stedet.


7. februar 2018

"Når plejeboligen nærmer sig"

Dette hæfte giver gode råd fra pårørende ægtefæller - til ægtefæller og andre nære pårørende - til mennesker med en demenssygdom


7. februar 2018

"Kom i gang i god tid"

- gode råd til demensramte og deres pårørende - fra pårørende ægtefæller


Kallerupvej

Seniorhus Odense

Alzheimerforeningen

Alzheimer-avisen på Facebook

 
  www.alzheimer-avisen.dk - Kallerupvej 58 - 5230 Odense M - Tlf. 6619 4091
Email: kallerupvej58@gmail.com