Alzheimer avisen
 

Yngre/tidligt demensramte familiers vilkår

 

Debatmøde

10. november 2009
Skrevet af: Jørgen Honoré og redigeret af Ulla Thomsen
Fotos: e-mergency og Kim Gommesen

Valg 2009:
Yngre/tidligt demensramte familiers vilkår på Fyn

DEBATMØDE med politikere fra de fynske kommuner
om yngre/tidligt demensramte familiers vilkår,
tirsdag den 20. oktober 2009 kl. 13.00-15.00  
på Rådgivnings- og kontaktcentret for demensramte og pårørende, Kallerupvej 58, 5230 Odense M.

Deltagende kommuner og politikere:
Odense: Peter Rabæk Juel (S), Rådmand i Ældre- og Handicapforvaltningen og Børge Wagner (C) medlem af Ældre- og Handicapudvalget (fra kl. 14).
Kerteminde: Jan Johansen (S), socialudvalgsformand (afbud).
Nordfyn: Jørgen Simonsen (S), gruppeformand, borgmesterkandidat.
Middelfart: Kai Johansen (S), socialudvalgsformand.
Svendborg: Ulrik Sand Larsen (S), socialudvalgsformand.
Assens: Henrik Hansen (S), byrådsmedlem.
Nyborg: (afbud).
Fåborg-Midtfyn: (afbud).
Langeland: (afbud).
Ærø: (afbud).

Indlæg fra journalister på Alzheimer-avisen
Kim Gommesen, kom ind på emner som stillingtagen til sin sygdom, magtanvendelse, GPS-chip og støtteperson.

Sonja Alsing-Børgesens indlæg omhandlede et meget ændret liv med demens om åbenhed, hjælp fra en støtteperson og med beskrivelse af hendes og hendes ægtefældes hverdag med sygdommen.

Læs: Et helt andet liv med demens.

Grethe Smidt talte om frirum for den demente og dennes ægtefælde, hvor hun kom ind på den Landsdækkende Kreativ Højskole. Et projekt som hun og andre demensramte sammen med Rådgivnings- og kontaktcentret er ved at sætte i støbeskeen. Grethe har skrevet til politikerne.

Læs: Til politikerne v. debatmødet om ”Yngre og tidligt demensramtes livsvilkår på Fyn” den 20. oktober 2009.
          

Debatmøde   Debatmøde


Politikere: Ikke det store kendskab til yngre og tidligt dementes livsvilkår

Politikerne havde derefter et kort indlæg, hvor de især fik mulighed for at fortælle om de tiltag, der var gjort i deres kommune for netop denne gruppe af borgere. Ligeledes også om deres egen kendskab til demens hos yngre og tidligt demensramte.
Odense kommunes politikere må siges af have en bedre tilgang til debatemnet, da kommunen bl.a. har været med i oprettelsen af Rådgivnings- og kontaktcentret på Kallerupvej, og begge har besøgt centret ved andre lejligheder.
Politikerne fra omegnskommunerne havde, hver især, undersøgt de tiltag, der var i deres kommuner og kunne konstatere, at der for gruppen af yngre demente, ikke var sket ret meget. De var alle mødt til mødet med det klare mål at lytte til indlæggene og efterfølgende debat fra salen, for derved at få et bedre kendskab til netop denne gruppe af medborgere.
          

Debatmøde   Debatmøde


Spørgsmål og debat fra salen

I spørgsmålene fra salen blev der spurgt om hjælp til medfinansiering af den kommende Kreative Højskole. Hjælp til transport til aktiviteter. Tiltag til aktiviteter for en gruppe af personer der kan og især gerne vil bruges.
De tiltag der er, er næsten kun for personer, der er ældre og længere i deres demens. Det er bare ikke godt nok.

Der blev gjort opmærksom på vigtigheden af frirum samt hjælp og støtte, der i høj grad også er til hjælp og aflastning for demensramtes ægtefæller.
Et af de nye tiltag i Odense er motionholdene ”Bevæg og bevar dig”. Der er et hold for demensramte og et hold for pårørende. Det har været en stor succes.
Der blev ligeledes spurgt ind til, om ikke kommunerne kunne samarbejde over kommunegrænserne.
Resourserne kunne udnyttes meget bedre, både de menneskelige og de økonomiske.

Debatten var livlig, og alle der havde noget på hjerte, fik mulighed for at komme ud med dette.

De fremmødte politikere gav udtryk for et godt møde, hvor de fik et bedre kendskab til yngre/tidligt demensramtes livsvilkår, som de klart kunne bruge i deres videre politiske arbejde.

Afrunding ved Nis Peter Nissen, direktør i Alzheimerforeningen og redaktionsmedlem
Han opsummerede mødet, hvor han kom ind på, hvad de fremmødte politikere havde lovet, eller manglen på samme. Det var meget positivt at de gav møde og lyttede til de råd og ønsker, der fremkom.

Læs: Mere støtte til yngre og tidligt demensramte.

Det har for alle parter været et udbytterigt møde.

Læs også: Grethes digte.
 

Tilbage til Arkiv 2009
h

Aktuelt

25. marts 2018

Kallerupvej-modellen

Magasinet er en beskrivelse af dagligdagen på Kallerupvej og den meget forskellige brug, der er af lokalerne og stedet.


7. februar 2018

"Når plejeboligen nærmer sig"

Dette hæfte giver gode råd fra pårørende ægtefæller - til ægtefæller og andre nære pårørende - til mennesker med en demenssygdom


7. februar 2018

"Kom i gang i god tid"

- gode råd til demensramte og deres pårørende - fra pårørende ægtefæller


Kallerupvej

Seniorhus Odense

Alzheimerforeningen

Alzheimer-avisen på Facebook

 
  www.alzheimer-avisen.dk - Kallerupvej 58 - 5230 Odense M - Tlf. 6619 4091
Email: kallerupvej58@gmail.com