Alzheimer avisen
 

Demensramte familiers livsvilkår på Fyn

 
    


1. november 2009
Skrevet af: Grethe Smidt


Valg 2009:
Stikord fra Alzheimer-avisens vælgermøde om

"Yngre og tidligt demensramte
familiers livsvilkår på Fyn"

Politikerne gav kun ét valgløfte på Alzheimer-avisens vælgermøde om "Yngre og tidligt demensramte familiers livsvilkår på Fyn" afholdt i Odense.

Til gengæld holdt de deres løfte. - De lyttede.

Politikere fra Assens, Middelfart, Nordfyn og Odense Kommuner havde nemlig lovet at lytte til gode råd og ønsker fra de godt 55 fremmødte tilhørere.

Og lyttet blev der - både til gode råd og de mange ønsker fra demente og fra pårørende - yngre som ældre.


Her er et udpluk:

Det er vigtigt at man står frem og er åben og ærlig om sin sygdom og de behov man har for hjælp og aktivitet - især hvis man har fået diagnosen i en ung eller aktiv alder. Men ikke alle kommuner har tilbud til yngre demente.

Hvis man står frem, løber man også en risiko for at få et afslag fra kommunen. Derfor er det vigtigt, at man kan få hjælp i hverdagen f.eks. fra en kommunalt ansat støtteperson (§ 85 i Serviceloven) nogle - eller mange - timer om ugen.

Der skal være flere tilbud om aktiviteter målrettet yngre demente – både i form af træning og socialt samvær med andre i samme situation som en selv.

Der er behov for ledsageordning og mulighed for kørselsordning, da mange med demens ikke må kører bil længere og har det svært med den offentlige transport.

Hvorfor er SBH kørsel kun for de, der har et fysisk handicap?

Tilbud til demente og pårørende skal være fleksible og tage udgangspunkt i de konkrete behov demente og pårørende har - og ikke i de kommunale standarder.

Der er brug for teknologiske hjælpemidler til demensramte for at lette hverdagen og blive mere selvhjulpen. Hjælpemidlerne skal gives så tidligt, at man, som demensramt, kan lære at bruge dem.

Der bør være flere forebyggende tilbud om hjælp til pårørende, så de ikke brænder ud, så kommunen må overtage pleje og omsorgsopgaven for tidligt.

Kommunen bør give individuelle tilskud til demente, så de f.eks. kan komme på højskoleophold, specielt målrettet demente.

Det ville være en god idé med en daghøjskole for yngre og tidligt diagnosticerede demente.

Der er brug for særlige botilbud til yngre demente, som ikke ønsker at komme på et normalt ”alderdomshjem”.

Både demente og pårørende har brug for et frirum - derfor bør kommunerne have flere og bedre tilbud om afløsning i hjemmet og aflastning i demensegnede dag- eller døgntilbud fra kommunen.

Mange yngre demensramte ønsker at få en chip/GPS indopereret i armen, for at kunne findes, hvis de bliver væk. De opfatter ikke dette som magtanvendelse, men som et gode.

Magtanvendelsesreglerne må ikke blive en undskyldning for ikke at leve op til kommunale omsorgsforpligtelser - f.eks. ved brug af GPS til demente, der risikerer at fare vild.

Demente bliver ofte taberne, når kommuner - også på Fyn - bruger aflastningspladser til at dække andre formål - f.eks. til midlertidigt ophold til ventepatienter fra hospitalerne.

Odense Kommune er den eneste af de fire kommuner, der har en demenspolitik - men den kan blive meget bedre.


Fra politikerne kom der bl.a. følgende idéer:
Kommunerne kan gå sammen på tværs om tilbud til yngre demente.

Assens og Nordfyns Kommuner er ved at lave demenspolitik/masterplan på demensområdet.

Det er fortsat vigtigt med åbenhed om demenssygdomme, så tabuet om demens kan mindskes.
 

Tilbage til Arkiv 2009
h

Aktuelt

25. marts 2018

Kallerupvej-modellen

Magasinet er en beskrivelse af dagligdagen på Kallerupvej og den meget forskellige brug, der er af lokalerne og stedet.


7. februar 2018

"Når plejeboligen nærmer sig"

Dette hæfte giver gode råd fra pårørende ægtefæller - til ægtefæller og andre nære pårørende - til mennesker med en demenssygdom


7. februar 2018

"Kom i gang i god tid"

- gode råd til demensramte og deres pårørende - fra pårørende ægtefæller


Kallerupvej

Seniorhus Odense

Alzheimerforeningen

Alzheimer-avisen på Facebook

 
  www.alzheimer-avisen.dk - Kallerupvej 58 - 5230 Odense M - Tlf. 6619 4091
Email: kallerupvej58@gmail.com