Alzheimer avisen
 

Udfordringer til hjernen

 


9. juni 2009
Skrevet af: John Overgaard Pedersen 


Udfordringer til hjernen

Der er mange kompetente mennesker, der siger, at det er vigtigt at træne sin hjerne, når man har demens. Det har vi rig mulighed for at gøre på:

Specialskolen for voksne
Ja undskyld, men sådan hedder den altså stadig i min terminologi – selv om skolen, i august 2008, skiftede navn til:
Voksenskolen for Undervisning og Kommunikation, Aalborg

  Voksenskolen for Undervisning og Kommunikation, Aalborg  


Skolen tilbyder kompenserende undervisning til demente. Som det fremgår af skolens materiale, er det bl.a. at: »finde og afprøve nye strategier, som styrker kursistens hukommelsesfunktion  og dermed forebygger eller udsætter handicappet, så kursisten opnår en bedre livskvalitet«.

Op – og i gang
Nu er skole og undervisning nok ikke det første man tænker på, når man sidder med en demensdiagnose. Det gjorde jeg i hvert fald ikke – og skal jeg være helt ærlig, tænkte jeg overhovedet ikke. – Jeg havde absolut ikke lyst til noget som helst.

Jeg fik førtidspension i 2004, og blev kort tid efter kontaktet af vores lokale demenssygeplejerske. Efter et par besøg, hvor vi snakkede om min aktuelle situation – og om fremtiden, kom demenssygeplejersken med en folder fra »Specialskolen for voksne«.

I efteråret blev jeg inviteret til et informationsmøde på Specialskolen. Her skulle der oprettes et nyt hold, som skulle begynde efter skolens juleferie.

Jeg skal indrømme, at jeg blev en smule skeptisk, efter jeg var ankommet. Jeg havde jo fået at vide, at der skulle starte et nyt hold – men vi var kun to, der var mødt op – altså foruden skolens personale! Nåh, det var måske ikke så interessant alligevel.
Man skal ikke umiddelbart sige nej, så i januar 2005, mødte jeg op på Specialskolen for voksne. I starten følte mig egentlig meget privilegeret, for jeg var den eneste elev på holdet.

Undervisningen i dag
Undervisningen foregår over 3 formiddage pr. uge og er delt op i 3 »fag«: Huskeværkstedet, Musikundervisning og Motion og sundhed. Det er dog ikke nødvendigt at deltage i det hele. Man kan vælge efter, hvor meget man synes, man kan overkomme – altså har kræfter og lyst til.

Huskeværkstedet
I Huskeværkstedet snakker vi om dagen i dag og hvad der er sket. Det gør vi ud fra friske gratisaviser og, selvfølgelig, hvad vi kan huske fra radio og TV. Vi snakker om andres erfaringer, og vi snakker om gode vaner i hverdagen – bl.a. om brug af kalender. Kalenderen er en vigtig følgesvend, for den hjælper med at strukturere dagen og holde styr på aftaler.

Hver »elev« har også mulighed for at få hjælp til det, man føler er et problem – det kan være at bruge computer eller vedligeholde håndskrift.

Vi har diskuteret Danmarks historie fra 1970 til -80 bl.a. ved hjælp af videobånd af Leif Davidsens tv-udsendelser. Ud fra disse bånd, historiebøger og vores egne oplevelser og erfaringer fra den tid, laver vi nu vores egen elektroniske historiebog.

Kort fortalt går det ud på, at vi udvælger nogle markante træk fra hvert år – eksempelvis kong Frederik IX’s død og tronskiftet, EF-afstemningen og Jens Otto Krags afgang, oliekrisen med bilfrie søndage og så især hvis begivenheden også har en nordjysk vinkel, som da teatergruppen »Solvognen« forstyrrede Rebildfesten med deres indianerhappening.

  Voksenskolen for Undervisning og Kommunikation, Aalborg  


Til hver begivenhed finder vi nogle dækkende billeder og indtaler en kort tekst. Imellem eller under hver begivenhed ligger der lidt musik, som repræsenter det specifikke år eller begivenhed. Hvert år fylder 10 – 15 minutter, som så bliver samlet på en DVD.

For mig er det et særdeles interessant
projekt. Dels fordi jeg altid har været interesseret i samfundsforhold og historie, og dels fordi jeg jo også er tvunget til at genopfriske min egen hukommelse ved at søge efter oplysninger og billeder i bøger og på Internettet.

Hvordan tanken opstod, husker jeg ikke, men – vi har »opfundet« et personligt, elektronisk fotoalbum – »Min livshistorie«.

Fremgangsmåden er den samme som ved fremstillingen af historiebogen. Men da det jo er en personlig fortælling, foregår det naturligvis under mere diskrete former.

Sammen med sin familie udvælger den person, der skal have lavet sin livshistorie, nogle repræsentative billeder fra sit private fotoalbum. Disse billeder brændes ind på en DVD sammen med en indtalt fortælling. Der kan også indlægges brudstykker af personens yndlingsmusik, og man får mulighed for at fortælle om vaner og ønsker. Endvidere får familien også lejlighed til at medvirke.


Denne DVD kan så lægges i en afspiller og vises på en TV-skærm. I yderste konsekvens, og på et forhåbentlig meget sent tidspunkt, kan sådan en DVD også være til stor hjælp for et plejepersonale.
Og skal jeg prale lidt, – så er Voksenskolen det eneste sted i Danmark, hvor der laves livshistorier i elektroniske udgaver. Andre steder laves de i papirudgaver.

  Voksenskolen for Undervisning og Kommunikation, Aalborg  


I Huskeværkstedet har vi også en kreativmulighed. Vi kan gå i værkstedet og lave en gang sløjd. Vi har lavet fuglekasser og foderbrætter, mens andre har tegnet og malet.

Musikundervisning
Altså, vi skal ikke lære salmevers udenad som i gamle dage. Næh, vi synger – så godt vi nu kan – alle de gamle, kendte sange, som vi holder af. Vi snakker om musik og om, hvad musik betyder for os.
Når vi gør det, dukker der rigtig mange minder frem – bl.a. om barndommens søndagsmiddag: – den grydestegte kylling med agurkesalat, rabarberkage og Giro 413. Ja, og for damernes vedkommende, mindet om de fine balkjoler og det touperede hår.

  Voksenskolen for Undervisning og Kommunikation, Aalborg  

 

  Voksenskolen for Undervisning og Kommunikation, Aalborg  


Al den snak – om musik – kan medføre, at vi begynder at lege lidt, – på den måde, at vi laver en musikalsk »Hvornår var det nu det var« eller »Gæt en sang«.

Joh, vi får snakket os rundt om mange hjørner. Og så bevæger vi os lidt – selvfølgelig i takt til musik.

Motion og sundhed
Her drejer det sig om at holde kroppen i gang, bl.a. ved hjælp af skolens motionsrum, stavgang og afspændingsøvelser.

Det hjælper
For mig betyder skolen, at jeg mentalt holder mig i gang. – Der er noget, jeg skal stå op til, og jeg får konstant en masse udfordringer og hjernegymnastik. Desuden har lærerne også hjulpet mig i gang med en gammel hobby.

Se, som ung, da jeg gik i skole, holdt jeg meget af at tegne. Det blev lagt på hylden i voksenlivet, – der får man jo så mange andre interesser. I kreativt værksted fandt jeg igen lysten til at slappe af med blyant eller pensel.

Selvom det er vigtigt med undervisning, så er det sociale aspekt også en betydende faktor. Vi er en blandet flok voksne mennesker med forskellig baggrund og erhverv, men med nogenlunde det samme problem. Et problem vi ikke skal bruge energi til at skjule – energien bruger vi til så meget andet.

Det er nok et demenshold, men vi har absolut ikke glemt, at en god diskussion, venskabelige drillerier og andre morsomheder kan give ekstra krydderi på dagligdagen.

For nogle har barndommens skoletid måske været en traumatisk oplevelse. En oplevelse, de for længst har lagt bag sig, og helst ikke vil genopfriske.
Dertil kan jeg kun sige, at der er absolut ikke noget afskrækkende ved at komme på Voksenskolen – derimod får man en masse gode udfordringer.
 

Tilbage til Arkiv 2009
h

Aktuelt

25. marts 2018

Kallerupvej-modellen

Magasinet er en beskrivelse af dagligdagen på Kallerupvej og den meget forskellige brug, der er af lokalerne og stedet.


7. februar 2018

"Når plejeboligen nærmer sig"

Dette hæfte giver gode råd fra pårørende ægtefæller - til ægtefæller og andre nære pårørende - til mennesker med en demenssygdom


7. februar 2018

"Kom i gang i god tid"

- gode råd til demensramte og deres pårørende - fra pårørende ægtefæller


Kallerupvej

Seniorhus Odense

Alzheimerforeningen

Alzheimer-avisen på Facebook

 
  www.alzheimer-avisen.dk - Kallerupvej 58 - 5230 Odense M - Tlf. 6619 4091
Email: kallerupvej58@gmail.com