Alzheimer avisen
 

Kørekort og demens

 

Kørekort og demens

29. maj 2009
Skrevet af: Bent Wullf, Kent Olsen og Kim Gommesen

Journaliststøtte: Jørgen Honoré


Kørekort og demens

Ved en demensdiagnose bliver spørgsmålet, om man skal køre bil eller ej en af de ting, der skal tages stilling til både af den demensramte, ens læge og ikke mindst af den nærmeste familie.

At få frakendt kørekortet er, måske især for mænd, et stort indgreb i deres personlige frihed. Det, at man skal være afhængig af f.eks. sin ægtefælle og ikke bare kan køre af sted, når det passer én. Selv, hvor det er blevet den demensramte forbudt at føre et motorkøretøj, kan det være af stor betydning, at kunne beholde selve kørekortet.

Det kan være yderst vanskeligt for tillidsforholdet til ens egen læge, at det er ham, der skal inddrage kørekortet. Lægen kontakter dog embedslægen, og det er denne, der udsteder kørselsforbudet. Hvis patienten ikke er enig med lægen/embedslægen, kan man komme op til en orienterende køreprøve, hvor denne bliver udslagsgivende for, om man må køre bil.

Det vil være ønskeligt, at man kunne blive bedømt af uvildige personer med indgående kendskab til både demens og bilkørsel. Det er frustrerende når én, med samme demensdiagnose som én selv, må køre bil, når man selv er frataget retten til dette.

Eksempler på udstedelse af kørselsforbud - Bent, Kent og Kim
Bent har fået diagnosen pandelapsdement. Her blev køretilladelsen inddraget af neurologen i forb. med udredningen på sygehuset. For Bent er det af stor betydning, at han stadig har beholdt selve kørekortet, selv om han selvfølgelig ikke vil køre bil mere. Han kan bruge kortet som billedlegitimation ved kreditkøb.

”Jeg er stadig frustreret over, at jeg ikke bare lige kan tage bilen, når jeg lige står og mangler noget, men må vente til min kone har tid til at køre”, siger Bent.

Kent har fået stillet diagnosen Alzheimers, og hans køretilladelse blev inddraget af egen læge, efter at denne havde rettet henvendelse til embedslægen. Han har stadig kørekortet på sig, hvilket betyder en del for ham. Han kører dog stadig på en 30-knallert, som kommunen har stillet til rådighed. Den kræver ikke kørekort.

”Jeg efterlyser ensartede regler for inddragelse af retten til at køre bil, idet jeg har kendskab til flere, med samme diagnose som mig, der godt må køre bil”, siger Kent.

Kim fik for seks år siden, på neurologisk afdeling, stillet diagnosen Alzheimers, og har kørt bil lige siden, med god hjælp af en GPS.

I hele forløbet har han været indkaldt til en årlig test af et Gerontopsykologisk team. Her bliver han testet ud fra en ensartet test, med en skala der går op til 30. Da testen i år gav ham tallet 11, blev hans køretilladelse inddraget. Dog først efter at den havde været over embedslægen, hvor det var denne og ikke egen læge, der gav beskeden.

Kim må ikke, som Kent, køre på en 30-knallert, hvilket han står noget uforstående overfor.

”Jeg føler mig i det store og hele godt behandlet, idet jeg har været testet af personer, der har indgående kendskab til demens, og ud fra en ensartet test”, siger Kim.

Tilbage til Arkiv 2009
h

Aktuelt

25. marts 2018

Kallerupvej-modellen

Magasinet er en beskrivelse af dagligdagen på Kallerupvej og den meget forskellige brug, der er af lokalerne og stedet.


7. februar 2018

"Når plejeboligen nærmer sig"

Dette hæfte giver gode råd fra pårørende ægtefæller - til ægtefæller og andre nære pårørende - til mennesker med en demenssygdom


7. februar 2018

"Kom i gang i god tid"

- gode råd til demensramte og deres pårørende - fra pårørende ægtefæller


Kallerupvej

Seniorhus Odense

Alzheimerforeningen

Alzheimer-avisen på Facebook

 
  www.alzheimer-avisen.dk - Kallerupvej 58 - 5230 Odense M - Tlf. 6619 4091
Email: kallerupvej58@gmail.com