Alzheimer avisen
 

Når demente går

 

Når demente går

17. marts 2009
Skrevet af: Susanne Löwenstein og Kim Gommesen

Når demente går
Serviceloven (GPS - Magtanvendelse?)

Se video tv2fyn.dk

Se tvsyd.dk/video

Må man sætte en GPS på demente?
Ifølge Serviceloven anses brug af GPS på demente som magtanvendelse, hvis den demente person ikke selv udtrykkeligt har givet sit samtykke forinden. Men man skal være klar over, at mange demente på grund af deres sygdom ikke er i stand til at give et gyldigt samtykke, da de ofte ikke kender konsekvenserne af deres valg og fravalg og dermed den risiko, de udsætter sig selv og andre for.

Mange demente går væk og farer vild
Mange kommuner oplever, at demente borgere går ture og bliver væk fra deres plejehjem, hvilket kan være livsfarligt for de demente og til stor bekymring for de pårørende. De fleste bliver heldigvis fundet igen i live, fordi politiet eller andre borgere bliver opmærksomme på et ældre menneske, der virker forvirret, ikke har overtøj på eller lignende.

Syv demente, der var blevet væk, omkom
Andre gange ender det mindre lykkeligt. Der føres ikke officiel statistik over antallet af demente, der dør efter at have forvildet sig væk fra deres plejehjem. Men Alzheimerforeningen har søgt i avisdatabaser og talt syv dødsfald i 2007. I 2008 har medierne også skrevet om dødsfald blandt demente, der var faret vild. Det er en tragedie hver gang det sker, og det sker desværre flere gange hvert eneste år.
Hvis de havde haft en GPS, kunne de måske være fundet i tide.

Tidligt demensramtes frygt
Mange tidligt demensramte frygter for den dag, når de skal på plejehjem og kan risikere, at blive en af dem, man læser og hører om i pressen, som har forvildet sig væk fra plejehjemmet og omkommet under tragiske omstændigheder.

Læs Fyens.dk * Svendborg/artikel -  Dement kvinde døde - der blev ikke brugt GPS.

Hvad ønsker de tidligt demensramte selv?
Spørger man de tidligt demensramte selv, så ønsker de et teknisk hjælpemiddel som GPS eller lignende pejlesystemer til støtte for kognitive funktionsnedsættelser i hele sygdomsforløbet. Også når de kommer på plejehjem og måske forvilder sig væk, men hurtigt kan blive fundet igen via GPS. De ser ikke GPS som magtanvendelse eller overvågning, men som et forebyggende hjælpemiddel på lige fod med en rollator eller stok, der giver en sikkerhed og tryghed og dermed en øget livskvalitet for demensramte.

Mangler viden om nytten af tekniske hjælpemidler
Politikere og ledere inden for det offentlige ser ud til at have brug for at erhverve større viden om kognitive svigt og anerkende kognitive funktionsnedsættelser på samme niveau som kroppens fysiske funktionsnedsættelser, og indse at bl.a. tekniske hjælpemidler som GPS eller lignende pejlesystemer kan redde menneskeliv.

Loven om magtanvendelse skal ændres
Vi mener, at det er på tide at Folketinget griber ind og sørger for at kommunerne får pligt til at give alle demente GPS udstyr, så man kan lokalisere dem, hvis de bliver væk.

Svært dilemma
Personalet på plejehjemmene befinder sig ofte i et dilemma mellem på den ene side at skulle respektere dementes ret til selvbestemmelse og på den anden side at beskytte de demente, så de ikke kommer i en situation, hvor de udsættes for fare. Det kan f.eks. være, at den demente flere gange har forladt plejehjemmet og bevæget sig rundt i eller hen mod farlige områder, som trafikerede veje eller søer og moser. Men personalet må ikke bruge en GPS uden først at have søgt om tilladelse i kommunen.

Konkrete tilfælde
Kommunen kan i konkrete tilfælde (§ 109 a, stk. 1 i Serviceloven) give et plejehjem tilladelse til at anvende GPS eller lignende, men et sådan tiltag skal i dag registreres som magtanvendelse, hvilket måske afholder plejehjemmene fra at søge.

Hvorfor går demente væk?
Der er mange grunde til, at demente går væk. Nogle gange er det ”bare fordi” døren står åben. Men det kan også være en reaktion på, at noget ikke fungerer i hverdagen.

Personale med ekspertise
Ved at samle såvel borgere med demens samt personale med særlig ekspertise i demenssygdomme ét sted, kan hverdagen forbedres for både de demensramte og pårørende og muligvis hindre demente i at gå væk.Tilbage til Arkiv 2009
h

Aktuelt

25. marts 2018

Kallerupvej-modellen

Magasinet er en beskrivelse af dagligdagen på Kallerupvej og den meget forskellige brug, der er af lokalerne og stedet.


7. februar 2018

"Når plejeboligen nærmer sig"

Dette hæfte giver gode råd fra pårørende ægtefæller - til ægtefæller og andre nære pårørende - til mennesker med en demenssygdom


7. februar 2018

"Kom i gang i god tid"

- gode råd til demensramte og deres pårørende - fra pårørende ægtefæller


Kallerupvej

Seniorhus Odense

Alzheimerforeningen

Alzheimer-avisen på Facebook

 
  www.alzheimer-avisen.dk - Kallerupvej 58 - 5230 Odense M - Tlf. 6619 4091
Email: kallerupvej58@gmail.com