Alzheimer avisen
 

Åbent hus m. demenskoordinatorerne

 4. juni 2013

Skrevet af: Hanne Phelps
Fotos: Redaktionen


"Åbent hus" med demenskoordinatorerne

Hvordan får man den fornødne hjælp, hvis man har en demenslidelse.
”Åbent hus” med en demenskoordinator kan være en mulig løsning.
 
Hvordan får vi støtte og hjælp
Jeg og flere i vores redaktion på Kallerupvej har talt om, at det kan være svært at få den fornødne hjælp, når man har en demenslidelse. Og når man, som jeg, er alene, er det absolut ikke nemmere.
 
Vi oplever, at der er personer med en demenslidelse, som har behov for hjælp. De får ikke altid den hjælp de har brug for, fordi de ikke ved, der er mulighed for det – eller ved, hvor de i givet fald kan få hjælpen.
Mange gange er det kun familie og venner, der kender til deres behov for hjælp. De pårørende er bekymrede for det familiemedlem, der har demenslidelsen og ved ikke hvordan de kan få hjælp både til dem selv og til den demensramte.
 
Viden giver tryghed
Vores erfaring er, at det giver tryghed og en bedre livskvalitet, når mennesket med demenssygdommen, efter at diagnosen er stillet, får hjælp til at planlægge og afklare, hvad der skal ske på sigt. Det kan være meget svært at få talt om dette, så jeg forestiller mig, at demenskoordinatoren kan være en god støtte.
 
”Åbent hus” med demenskoordinatorer
Jeg synes, det kunne være en god ide at lave en form for ”Åbent hus” med en demenskoordinator – lidt à la den model sundhedsplejerskerne benytter. Der kunne være ”Åbent hus” en til to gange om måneden i forskellige områder af Odense.
 
Der skal være åbent for os, der har en demenslidelse, vores familie eller andre, der på en eller anden måde er berørt af en person med en demenssygdom, enten i deres egen familie eller som ven etc.
 
På ”Åbent hus” møderne, kan man også udveksle erfaringer. Der kan også være relevante indlæg fra en advokat, læge, sagsbehandler, demenskoordinatorerne og andre ressourcepersoner.
 


Vi har brug for hjælpemidler og hjælp til at afklare og beskrive vores behov. Det er også en af de ting, jeg syntes, et åbent hus kan bruges til. Vi kan få erfaringer fra andre og få faglig hjælp.
 
Jeg forestiller mig, at sådanne ”Åbent hus” arrangementer kunne foregå på forskellige tidspunkter f. eks vekslende mellem formiddags-/eftermiddags- og aftenåbent, så det er muligt for alle, også udearbejdende pårørende at finde tid til at møde op.
 
Der kan oplyses om Åbent hus arrangementerne gennem en folder, som kan udleveres af egen læge, demenskoordinator, sygehus mv.
 
Hanne Phelps
Alzheimer-avisens redaktion
 

Tilbage til Arkiv 2013

Aktuelt

25. marts 2018

Kallerupvej-modellen

Magasinet er en beskrivelse af dagligdagen på Kallerupvej og den meget forskellige brug, der er af lokalerne og stedet.


7. februar 2018

"Når plejeboligen nærmer sig"

Dette hæfte giver gode råd fra pårørende ægtefæller - til ægtefæller og andre nære pårørende - til mennesker med en demenssygdom


7. februar 2018

"Kom i gang i god tid"

- gode råd til demensramte og deres pårørende - fra pårørende ægtefæller


Kallerupvej

Seniorhus Odense

Alzheimerforeningen

Alzheimer-avisen på Facebook

 
  www.alzheimer-avisen.dk - Kallerupvej 58 - 5230 Odense M - Tlf. 6619 4091
Email: kallerupvej58@gmail.com