Alzheimer avisen
 

Er Alzheimers en kritisk sygdom?

 3. marts 2009

Skrevet af: Grethe Smidt og Bent Wulff
Journaliststøtte: Erik Mørk
Foto: Erik Mørk

Er Alzheimers en kritisk sygdom?

Efter en grundig gennemgang af forsikringer med visse kritiske sygdomme, må vi konstatere, at Alzheimers og demens som sådan, ikke ret mange steder er på listen over de sygdomme, som udløser en erstatning.

Dette er efter avisens mening forkert. Alzheimers sygdom er fremadskridende og med døden til følge, på samme måde som cancer, blot med den forskel, at for cancer er der mulighed for behandling. Det er værd at bemærke, at mulighed for udbetaling ophører når man fylder 60 år.

Hvad er kritisk sygdom?
Kritisk sygdom er en forsikring som giver en kompensation til personer, som i forbindelse med sygdommen har væsentlige ulemper. Forsikringen dækker de mest udbredte sygdomme som kræft og hjerte-kar-sygdomme. Forsikringerne dækker også visse sygdomme i hjernen, sclerose og en række andre kritiske sygdomme. Men altså ikke alle kritiske sygdomme.

Syg – og hvad så?
Der er forskel fra selskab til selskab, så tjek dine forsikringsbetingelser eller spørg hos dit pensionsselskab.
En forsikring mod "visse kritiske sygdomme" er typisk oprettet et af følgende steder:
• din arbejdsplads
• din fagforening
• dit pensionsselskab
• dit pengeinstitut
• Sygeforsikringen "Danmark"
• eller ved egen forsikring

Men hvad så?
Det er den syge som selv skal kontakte forsikringen/ fagforening/ pensionskasse for at få erstatning i tilfælde af kritisk sygdom. Forsikringsbeløbet er normalt omkring 100.000 kr., men beløbet man får kan være mindre. Det afgøres efter en vurdering af sygdommen.

Som tidligere nævnt er Alzheimers og demens ikke nævnt på listen over sygdomme som man kan forsikres imod. Men en del af de sygdomme som kan forårsage en demensdiagnose vil være dækket.

Det er altså af stor betydning, af din læge, på ansøgningen beskriver din sygdom og ikke følgerne af den.

F.eks. vil nogle demensformer være forårsaget af et slagtilfælde. Slagtilfældet er i lang de fleste forsikringer bekrevet som en kritisk sygdom, som udløser en udbetaling. Det er derfor ikke uvæsentligt hvad lægen skriver i ansøgningen om erstatning.

Tilbage til Arkiv 2009
h

Aktuelt

25. marts 2018

Kallerupvej-modellen

Magasinet er en beskrivelse af dagligdagen på Kallerupvej og den meget forskellige brug, der er af lokalerne og stedet.


7. februar 2018

"Når plejeboligen nærmer sig"

Dette hæfte giver gode råd fra pårørende ægtefæller - til ægtefæller og andre nære pårørende - til mennesker med en demenssygdom


7. februar 2018

"Kom i gang i god tid"

- gode råd til demensramte og deres pårørende - fra pårørende ægtefæller


Kallerupvej

Seniorhus Odense

Alzheimerforeningen

Alzheimer-avisen på Facebook

 
  www.alzheimer-avisen.dk - Kallerupvej 58 - 5230 Odense M - Tlf. 6619 4091
Email: kallerupvej58@gmail.com