Alzheimer avisen
 

Demens - et ændret liv

 

28. januar 2009
Skrevet af: Redaktionen

Demens - et ændret liv
Hvordan støtter din kommune?

Vanlige roller ændres
Når demens rammer et familiemedlem, vil det altid ændre på de vanlige roller og mønstre i hele familien. Hos yngre, der får konstateret demens, er omvæltningen særlig markant, da man på grund af en demenssygdom ikke længere kan magte de roller, man tidligere varetog i arbejds-, fritids- og familielivet.
Ens livsværdier, livsvilkår og livsmuligheder og -roller er ændret.

TV 2/Fyn-serie vandt TV-pris
Se udsendelsen: "Når rollerne skifter"

At få en dom
At få stillet en demensdiagnose opleves af mange som at få en dom. Det er et stort chok for de fleste og medfører usikkerhed, magtesløshed og mange tanker om, hvordan man skal klare den nye situation i familien.
De fleste har umiddelbart svært ved at forholde sig til og forlige sig med en demensdiagnose. Mange mener, at der ser sket en fejltagelse med diagnosen, andre oplever det som en lettelse at få sat ord på en udefinerlig tilstand, selvom man ikke er klar over hvad en demenssygdom kan indebære af forandringer.

Læs D-mail tema fra 2002 hvor Lise Madsen fortæller.

Svære følelser
Der er mange svære følelser i spil. Det er pinefuldt at opleve, at man på grund af en demenssygdom ikke længere magter eller kan overskue den vanlige dagligdag med dens praktiske opgaver. Det at finde rundt i et køleskab kan være svært for nogle. Der er økonomiske udfordringer, regninger skal betales og det at få betalt og få rigtigt tilbage, når man handler, kan også være svært.

Hele familien er ramt
For mange er det besværligt med kontakten til venner og bekendte. Ofte gemmer man eller kan ikke overskue det ægteskabelige samliv, men har stort behov for tryghed og nærvær forholdet giver. Man magter bare ikke at være den, der tager initiativet. Som ægtefælle er man også i vildrede. Så et parforhold får svære betingelser og er under pres.

Hele familien er ramt når et medlem af familien får en demenssygdom. Er der hjemmeboende børn har de også brug for oplysning og rådgivning og viden om hvor man kan hente hjælp.

Kommunal støtte – demenskoordinatorer
Når man får stillet en demensdiagnose skal man som minimum kontaktes af kommunens demenskoordinator-konsulent og informeres mundtligt og skriftligt om kommunens støtte. Det kan være samtaler om den ændrede livssituation, hvilke muligheder er der for hjælpemidler eller anden hjælp i hverdagen. Har kommunen tilbud der kan give begge et frirum.

Brug for oplysning, samvær og fysisk træning
Der er stort behov for at demensramte og pårørende, hver især kan mødes med ligestillede for at få ny viden og for at drøfte deres situation. Begge parter har brug for at deltage i aktiviteter og interesser der kan inspirere og udfordre. Der er brug for målrettede træningstilbud, det kan være indenfor kultur og sport. Ny videnskabelig viden viser faktisk, at motion er godt for demensramte og for pårørende.

Så det er bare med at komme i gang med at omsætte videnskabelig viden til faktiske tilbud.

Tilbage til Arkiv 2009
h

Aktuelt

25. marts 2018

Kallerupvej-modellen

Magasinet er en beskrivelse af dagligdagen på Kallerupvej og den meget forskellige brug, der er af lokalerne og stedet.


7. februar 2018

"Når plejeboligen nærmer sig"

Dette hæfte giver gode råd fra pårørende ægtefæller - til ægtefæller og andre nære pårørende - til mennesker med en demenssygdom


7. februar 2018

"Kom i gang i god tid"

- gode råd til demensramte og deres pårørende - fra pårørende ægtefæller


Kallerupvej

Seniorhus Odense

Alzheimerforeningen

Alzheimer-avisen på Facebook

 
  www.alzheimer-avisen.dk - Kallerupvej 58 - 5230 Odense M - Tlf. 6619 4091
Email: kallerupvej58@gmail.com