Alzheimer avisen
 

International Alzheimerdag

 

15. april 2013

Skrevet af: Søren Rabenhøj
Fotos: Kai Alsing-Børgesen

Alzheimer-avisens redaktion til

International Alzheimerdag

med
meget stærk teateroplevelse
(klik)
og
et særdeles tankevækkende foredrag
(klik)


Elsebeth Kjærsgård   Odense Kommunes ”DemensCentrum” markerede den inter-nationale Alzheimerdag med den 2. oktober 2012 at invitere til et arrangement i Kulturmaskinen i Farvergården i det centrale Odense.

”DemensCentrum” er et udviklings- og koordinerende tværfagligt forum for Demensindsatsen i Odense Kommune.

Gennem en bred sammensætning af repræsentanter fra Ældre- og Handicapforvaltningen (ÆHF), og hvor også Kallerupvej er repræsenteret ad hoc, sker der vidensdeling og gives inspiration til implementering af ny viden.
”DemensCentrum” afholder temadage, støtter projekter og udviklingstiltag på demensområdet.

Dagens arrangement omfattede et teaterstykke om livet med demens i sidste fase samt et efterfølgende foredrag om omsorgstænkning, der kan virke som et indre og fælles kompas i hverdagen.

Arrangementet var støttet af Ældresagens Demensvenner og Alzheimerforeningen – Lokalforening Fyn, der i pausen havde opstillet stande, der fremlagde diverse oplysende materialer samt besvarede spørgsmål.

Dagens temaer var primært rettet mod kommunens faglige personale inden for demensområdet, men også de frivillige, der deltager i det daglige arbejde med demente, var inviteret. Såvel frivillige fra ældresagen som menighedsplejen var med, men også redaktionen af Alzheimer-avisen deltog, hvor vi er meget tilfredse med fortløbende at blive betragtet som et værdifuldt bindeled mellem kommunen og Rådgivningscentret på Kallerupvej.

Elsebeth Kjærgård, demenskoordinator med ekstra funktion i ”DemensCentrum”, introducerede dagens program, der som hovedmål havde at deltagerne kunne finde nye og anderledes måder at se demens på. Se de følgende indlæg vedrørende teaterstykke og foredrag.

Tilbage til Arkiv 2013

Aktuelt

25. marts 2018

Kallerupvej-modellen

Magasinet er en beskrivelse af dagligdagen på Kallerupvej og den meget forskellige brug, der er af lokalerne og stedet.


7. februar 2018

"Når plejeboligen nærmer sig"

Dette hæfte giver gode råd fra pårørende ægtefæller - til ægtefæller og andre nære pårørende - til mennesker med en demenssygdom


7. februar 2018

"Kom i gang i god tid"

- gode råd til demensramte og deres pårørende - fra pårørende ægtefæller


Kallerupvej

Seniorhus Odense

Alzheimerforeningen

Alzheimer-avisen på Facebook

 
  www.alzheimer-avisen.dk - Kallerupvej 58 - 5230 Odense M - Tlf. 6619 4091
Email: kallerupvej58@gmail.com