Alzheimer avisen
 

Nyt højskoleprojekt

 

12. november 2010

Skrevet af: Nis Peter Nissen
Fotos: Redaktionen


Pressemeddelelse 12. november 2010 

Nyt højskoleprojekt
skal give demente et bedre liv

 

Alzheimerforeningen står bag et nyt fireårigt højskoleprojekt, som skal hjælpe demente til at forblive aktive og bevare et socialt netværk. Den nyeste forskning viser, at en aktiv livsstil kan være med til at bremse demenssygdomme.Et stigende antal danskere får stillet diagnosen demens, mens de stadig lever et aktivt liv. Diagnosen får mange til at stoppe med at dyrke motion og have et socialt liv. Udover at forringe dementes livskvalitet kan isolation og inaktivitet også forværre deres sygdom.

Det er baggrunden for Alzheimerforeningens nye højskolekurser, som er skræddersyet til mennesker med en demenssygdom. Kurserne henvender sig især til yngre og tidligt diagnosticerede. Første kursus arrangeres i Region Syddanmark - på Brandbjerg Højskole ved Vejle - den 22.-26. november 2010.

- Kommunerne har kun få tilbud til mennesker i det tidlige demensforløb, men allerede her begynder mange at isolere sig og holde op med at være aktive. Det vil vi gerne forsøge at ændre, for vi ved fra den nyeste forskning, at en aktiv livsstil kan være med til at bremse demenssygdomme, siger Nis Peter Nissen, direktør i Alzheimerforeningen.

Yngre demente efterlyser tilbud
Else Hansen er leder af Alzheimerforeningens telefonrådgivning og projektleder for Aktiv Højskole. Hun oplever, at mange yngre og tidligt diagnosticerede netop efterlyser tilbud, hvor de kan være aktive og kreative sammen med ligestillede.

- Yngre demente oplever, at de stadig kan meget, og det vil de gerne udnytte. Men de vil helst gøre det i trygge rammer blandt mennesker, der kender til livet med demens. På højskolekurserne kan de demente være aktive, skabe nye sociale kontakter, få succesoplevelser og et tiltrængt frirum fra sygdommen, siger hun.

Zumba, musik og foredrag
Højskolekurserne har blandt andet zumba, løb, boldspil, gospelkorsang, foredrag og højsko-lesamvær på programmet. På kurserne deltager fagpersonale, der til daglig arbejder med demens, og dagene er tilrettelagt, så de tager hensyn til deltagernes demenssygdomme.

Aktiv Højskole-projektet løber i perioden 2010-2014. Målet er, at der hvert år arrangeres mindst ét højskolekursus for mennesker med demens i hver af de fem regioner i Danmark.

Alzheimerforeningen har fået 1,9 millioner kroner i støtte fra Socialministeriets SATSpulje og 500.000 kroner fra TrygFonden til højskoleprojektet. Tilskuddene betyder, at Alzheimer-foreningen kan tilbyde et femdages højskolekursus for 1.500 kroner pr. deltager.

Yderligere oplysninger, kontakt venligst:
Nis Peter Nissen
Direktør i Alzheimerforeningen
Mobil: 2120 1224.
nis@alzheimer.dk


Else Hansen
Demensrådgiver og projektleder Aktiv Højskole
Telefon: 3940 0488
Demenslinien@alzheimer.dk

Fakta om Alzheimers Sygdom og andre demenssygdomme:
• I Danmark lever 80.000 mennesker med en demenssygdom
• Heraf har ca. 40.000 Alzheimers sygdom
• Der er 14-15.000 nye tilfælde af demens i Danmark hvert år
• I 2040 forventes antallet af demente over 60 år at vokse til 178.000
• 400.000 personer i Danmark lever i dag med en dement i familien
• Kun en tredjedel af alle demente får stillet en specifik demensdiagnose
• De direkte omkostninger ved demens i Danmark andrager 7-8 milliarder kr. om året
• Demens er den femte hyppigste dødsårsag i Danmark.

Læs mere på www.alzheimer.dk

Alzheimerforeningen
Tlf: 3940 0488
post@alzheimer.dk
www.alzheimer.dk

Hjælp demente og deres pårørende
Støt Alzheimerforeningen
Bliv medlem

Tilbage til Brandbjerg Højskole 2010

 

Tilbage til Arkiv 2010

 

Gem

Aktuelt

25. marts 2018

Kallerupvej-modellen

Magasinet er en beskrivelse af dagligdagen på Kallerupvej og den meget forskellige brug, der er af lokalerne og stedet.


7. februar 2018

"Når plejeboligen nærmer sig"

Dette hæfte giver gode råd fra pårørende ægtefæller - til ægtefæller og andre nære pårørende - til mennesker med en demenssygdom


7. februar 2018

"Kom i gang i god tid"

- gode råd til demensramte og deres pårørende - fra pårørende ægtefæller


Kallerupvej

Seniorhus Odense

Alzheimerforeningen

Alzheimer-avisen på Facebook

 
  www.alzheimer-avisen.dk - Kallerupvej 58 - 5230 Odense M - Tlf. 6619 4091
Email: kallerupvej58@gmail.com