Alzheimer avisen
 

Den første madras...

 

ThevoVital

21. april 2010

Skrevet af: Maria Hav, konsulent
Fotos: ThevoVital

En verdensnyhed
Den første madras
som giver demente bedre søvn

 
Demente og søvn
De demente og deres pårørende står overfor mange problemstillinger. En af disse udfordringer er, at rigtig mange med en demenssygdom sover dårligt om natten.

Dårlig søvnkvalitet medfører tab af fysiske, psykiske og mentale ressourcer, samt en nedsættelse af immunforsvaret. Hele den genopbyggelsesproces, som finder sted i løbet af den dybe søvn, går tabt. Ud over at være træt om dagen påvirkes også humøret i negativ retning. Alle involverede personer lider under dette: den demente selv, de pårørende samt plejepersonalet.
Studier viser, at demente er længere tid om at falde i søvn, end raske mennesker er. Demente vågner oftere i løbet af natten end raske og er længere tid om at falde i søvn igen. Meget ofte er den demente fysisk aktiv i disse vågne perioder.

Hvad er det, der sker?
Allerede efter at have ligget ned i 10 minutter, daler fornemmelsen af egen krop. For den demente resulterer det i udbredt tab af kropsfornemmelse. Tabet af kropsfornemmelse samt tabet af orientering opleves meget skræmmende for den demente.

Dette er en del af forklaringen på, hvorfor demente patienter ligger så uroligt i deres senge. Som deres pårørende beskriver, vender og drejer de sig hele tiden. Faktisk søger den demente orientering; de ønsker at sanse deres egen krop ved bevægelse og berøring – helt indtil de endelig falder i søvn. Hvis personen ikke får de ønskede stimuli, kan det føre til nattevandring, eller hvis personen ikke kan gå omkring ved egen hjælp – til søvnløse timer i sengen.

ThevoVital
Hvordan kan problemet afhjælpes?

ThevoVital – madrassen til demente støtter den dementes kropsopfattelse ved hjælp af let berøring og lette bevægelser. ThevoVital demens madras har indbyggede ”fjeder-vinger”, der giver feedback på brugerens egne bevægelser, selv mindre bevægelser som for eksempel vejrtræknings bevægelser. Dette i kombination med en hårdere specialskåret skummadras tilvejebringer den demente den savnede sanseoplevelse: berøring og bevægelse.
 
Målet er at hjælpe den demente til at opretholde evnen til at sanse og bevæge sin egen krop, ved at tilvejebringe berøring ved hjælp af små vedvarende bevægelser.

Resultater er i rigtig mange tilfælde en forbedret søvnkvalitet, og derved forbedret livskvalitet.
 
Se www.meyland-smith.dk
under Produkter/Thevo madrasser.


Tilbage til Arkiv 2010

Aktuelt

25. marts 2018

Kallerupvej-modellen

Magasinet er en beskrivelse af dagligdagen på Kallerupvej og den meget forskellige brug, der er af lokalerne og stedet.


7. februar 2018

"Når plejeboligen nærmer sig"

Dette hæfte giver gode råd fra pårørende ægtefæller - til ægtefæller og andre nære pårørende - til mennesker med en demenssygdom


7. februar 2018

"Kom i gang i god tid"

- gode råd til demensramte og deres pårørende - fra pårørende ægtefæller


Kallerupvej

Seniorhus Odense

Alzheimerforeningen

Alzheimer-avisen på Facebook

 
  www.alzheimer-avisen.dk - Kallerupvej 58 - 5230 Odense M - Tlf. 6619 4091
Email: kallerupvej58@gmail.com