Alzheimer avisen
 

Atriumhaven: Udfordringer

 

19. maj 2011

Skrevet af: Grethe Smidt og Ulla Thomsen
Fotos: Fra deres hjemmeside

 

Atriumhaven:

Udfordringer


Atriumhaven - leve-bo miljø.

Atriumhaven - leve-bo miljø   Atriumhaven er 4 år og der har i den periode været en del personalemæssige og økonomiske udfordringer.

Ledelsen er nu i gang med interne kurser for alle ansatte.


De oplever at have et engageret og ansvarligt personale, som i samarbejde med frivillige og pårørende gør et stort arbejde for og sammen med beboerne.

Da Atriumhavens personale er sammensat fra flere plejekulturer, er man nu i gang med at få indarbejdet en fælles pleje/aktivitetskultur på stedet.
Atriumhaven ønsker at skærpe personalets bevidsthed om en mere ligelig tankegang i forhold til en god pleje og afledte og planlagte aktiviteter for den enkelte beboer.
Personalet sætter kvaliteten af den individuelle pleje højt, og de er ved at indarbejde, at de tilknyttede aktiviteter og dagligdagens aktiviteter også skal have en høj prioritet i beboerens hverdagsliv.

Atriumhavens personale
Der er ansat social- og sundhedshjælpere og -assistenter, der er ca. 2½-3 personaler i dagvagt pr. boenhed, 2 personaler i aftenvagt og 2 nattevagter til hele Atriumhaven.
Personalet varetager såvel pleje- og aktivitetsopgaver, samt rengøring og madlavning. Så de skal være i besiddelse af gode faglige kundskaber, indlevelse og pædagogiske evner, ligesom engagement og virkelyst er et must.
Hver beboer har en kontaktperson, som varetager den overordnede plan med beboeren, ellers er det den person, der er tilstede, som er ansvarlig for aktuel kontakt.

Atriumhaven - leve-bo miljø

Tilbage til Arkiv 2011

Aktuelt

25. marts 2018

Kallerupvej-modellen

Magasinet er en beskrivelse af dagligdagen på Kallerupvej og den meget forskellige brug, der er af lokalerne og stedet.


7. februar 2018

"Når plejeboligen nærmer sig"

Dette hæfte giver gode råd fra pårørende ægtefæller - til ægtefæller og andre nære pårørende - til mennesker med en demenssygdom


7. februar 2018

"Kom i gang i god tid"

- gode råd til demensramte og deres pårørende - fra pårørende ægtefæller


Kallerupvej

Seniorhus Odense

Alzheimerforeningen

Alzheimer-avisen på Facebook

 
  www.alzheimer-avisen.dk - Kallerupvej 58 - 5230 Odense M - Tlf. 6619 4091
Email: kallerupvej58@gmail.com